Modern Times Group MTG AB

MTG: FÖRÄNDRING AV ANTALET RÖSTRÄTTER I BOLAGET

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 13:06 CET

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’), tillkännagav idag att det totala antalet B-aktier har ökat från 57.966.114 till 59.259.742, medan det totala antalet A-aktier har minskat från 7.930.701 till 6.637.073. Förändringen återspeglar att totalt 1.293.628 av MTGs A-aktier omklassificerats till MTG B-aktier i februari. MTG innehar även totalt 850.000 C-aktier. Det totala antalet utfärdade MTG aktier är därmed oförändrat och uppgår till 66.746.815. Det totala aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 333.734.075.

Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B- och C-aktie berättigar till en röst. Omvandlingen av A-aktier till B-aktier har därför minskat det totala antalet röster till 126.480.472 från 138.123.124. Det totala antalet röster, exklusive de C-aktier som ägs av MTG, uppgår till 125.630.472.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD & koncernchef
Tel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:
Matthew Hooper/ Oscar Hyleen
Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024
E-post: investor.relations@mtg.se

Mediefrågor:
Bert Willborg +44 (0) 791 2280 850
E-post: bert.willborg@mtg.se

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 30 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2010 klockan 12.30 CET.