Modern Times Group MTG AB

MTG: REDOVISNING AV RESULTATANDEL FRÅN INTRESSEBOLAG

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 08:51 CEST

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) ('MTG' eller 'Koncernen'), tillkännagav idag hur man avser att redovisa 2008 års fjärde kvartals resultatandel från intressebolaget CTC Media, Inc. i koncernens räkenskaper för det första kvartalet 2009.

CTC Media offentliggjorde resultaten för det fjärde kvartalet 2008 den 26 februari 2009 och MTG redovisar sin andel från intressebolaget med ett kvartals fördröjning. Den underliggande resultatandelen från CTC Medias verksamheter i det fjärde kvartalet 2008 kommer att uppgå till 379 miljoner kronor i MTGs resultat för det första kvartalet 2009. MTGs andel av CTC Medias icke kassapåverkande nedskrivningar av immateriella tillgångar av engångskaraktär om 233 miljoner amerikanska dollar (1.955 miljoner kronor), uppgår till 454 miljoner kronor. Koncernens totala redovisade resultatandel från CTC Media uppgår därför till -75 miljoner kronor i det första kvartalet 2009.

MTGs totala andel av CTC Medias icke kassapåverkande nedskrivningar har minskats med 317 miljoner kronor, vilket motsvarar 39,4% av nedskrivningen härrörande till DTV-gruppen, om 95,6 miljoner amerikanska dollar (803 miljoner kronor). Andelen har eliminerats genom att den tidigare orealiserade nettovinsten från försäljningen av DTV-gruppen till CTC Media i april 2008 har minskats med motsvarande belopp.

MTG rapporterar sitt resultat för det första kvartalet 2008 den 22 april.


***

För ytterligare information, besök www.mtg.se, eller kontakta:

Mathias Hermansson, Finanschef
Tel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:
Matthew Hooper: +44 (0) 7768 440 414
E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:
Bert Willborg: +44 (0) 791 2280 850
E-post: bert.willborg@mtg.se

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även fri-TV-kanaler i Tjeckien, Ungern, Slovenien, Bulgarien, Makedonien och Ghana. MTGs TV-tillgångar når över 100 miljoner människor i 29 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media - Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2009 klockan 08.00 (CET).