Modern Times Group MTG AB

MTG SÄKRAR NY REVOLVERANDE KREDITFACILITET OM 6.500 MKR

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 11:28 CEST

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den framgångsrikt har arrangerat en ny femårig kreditfacilitet av revolverande karaktär om 6.500 Mkr, vilken ersätter koncernens nuvarande lånefaciliteter. Den nya faciliteten är osäkrad och har inga amorteringskrav.

Faciliteten arrangerades på egen hand och har tillhandahållits av en grupp bestående av åtta ledande internationella banker – DnB NOR Bank ASA, Svenska Handelsbanken AB (publ), ING Bank N.V, Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) som Mandated Lead Arrangers och BNP Paribas SA och Crédit Agricole Corporate and Investment Bank som Arrangers. Nordea Bank AB agerar facilitets- och dokumentationsagent för transaktionen.

Den nya faciliteten ersätter koncernens existerande kreditfacilitet i flera valutor om 3.500 Mkr som skulle förfallit i februari 2011, och det lån på 3.000 Mkr som skulle förfallit i april 2012.

Koncernens nettoskuld uppgick till 3.031 Mkr den senast redovisade balansdagen den 30 september 2010, motsvarande 1,1 gånger koncernens EBITDA för de senaste tolv månaderna.

Mathias Hermansson, finanschef för MTG, kommenterade: ”Vi är nöjda med att framgångsrikt kunnat säkra långsiktig finansiering till attraktiva prisnivåer för koncernen, vilket återspeglar våra starka resultat och framgångsrika historik. Faciliteten var övertecknad och vi är mycket nöjda med att ha fått så starkt stöd från våra existerande relationsbanker och att ha påbörjat nya långsiktiga relationer med två nya banker. Faciliteten gör det möjligt för oss att fortsätta investera i framtida tillväxt och att bygga våra framtida marknadspositioner.”

***


För ytterligare information, besök
www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Tel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:
Matthew Hooper
Tel: +44 (0) 7768 440 414
E-post:
investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:
Bert Willborg
Tel:  +44 (0) 791 2280 850
E-post:
bert.willborg@mtg.se

MTG
AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.


Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2010  klockan 10.20 CET.