Myndigheten för tillgängliga medier

MTM vill göra lättläst fritt och tillgängligt

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 10:24 CET

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, lämnar i dag sitt yttrande på betänkandet SOU 2013:58
Lättläst. MTM välkomnar betänkandets förslag om en inordning av Centrum för lättläst i MTM.

– Utgångspunkten ska vara individens behov av tillgängliga medier i den form som passar dem.
Tillsammans kan vi utveckla och förnya det lättlästa innehållet med en ökad digital inkludering och samtidigt kombinera lättläst med andra tillgängliga medier, säger Roland Esaiasson, generaldirektör på MTM.

Myndigheten för tillgängliga medier föreslår i sitt yttrande att:

* MTM ska utveckla ett kunskapscenter och ett brukarråd för hela området tillgängliga
medier där lättläst ingår som en viktig del.

* Målgruppen inte ska delas upp i primär och sekundär. En åldersgräns på 18 år inte är relevant.

* Nyhetstidningen ”8 sidor” ska finnas kvar och dessutom utvecklas till att även bli en
kostnadsfri tillgänglig e-tidning och taltidning.

* Förlagets utgivning koncentreras till lättläst litteratur där behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella marknaden. Utgivningen framställs dessutom som kostnadsfria e-böcker, talböcker och i förekommande fall som punktskriftsböcker.

– Samfällda krafttag inom skola, bibliotek, intresseorganisationer, myndigheter, förlag och
publicister är akuta och nödvändiga, inte minst med tanke på den senaste PISA-rapporten angående ungas läsförmåga, säger Roland Esaiasson.

För ytterligare information, kontakta:

Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier.

Telefon: 08-580 02 750, e-post: roland.esaiasson@mtm.se

Anne Stigell, kommunikationschef, Myndigheten för tillgängliga medier.

Telefon 08-580 02 777, e-post: anne.stigell@mtm.se

Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

Box 5113, 121 17, Johanneshov. Växel: 08-580 02 700. Org. nr 202100-3591. mtm@mtm.se.
www.mtm.se 

MTM är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.