MuchDifferent

MuchDifferent första förening att leverera till försvaret

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 10:24 CET

MuchDifferent levererar ett utbildningssystem för sonaroperatörer till svenska marinen och blir därmed första svenska förening att uppfylla ett försvarskontrakt.

– Detta var första gången som en ideell förening vann en försvarsupphanding. Därför är vi stolta att kunna bevisa att organisationsformen har potential att leverera avancerade tekniska lösningar med kvalitet och leverera i tid. Något som nu är en självklarhet, men som för ett år sedan kanske var kontroversiellt, säger Christian Lönnholm, VD för MuchDifferent.

Utbildningssystemet Hydro Acoustics and Sonar Training, eller HAST, kommer att användas av marinen för att utbilda sonaroperatörer på ubåtar och ytgående fartyg. Där den viktigaste delen av utbildningen handlar om att kunna identifiera olika fartygstyper.

– Vi har uppdaterat och utökat deras utbildningsverktyg med hjälp av vår egen expertis inom signalbehandling och utveckling av programvara. Och vi har gjort materialet mer lättillgängligt så att det går att använda på förband över hela landet, säger Johan Gustafsson, projektledare för HAST.

Utbildningen av sonaroperatörer har fram tills nu varit mycket tids- och resurskrävande eftersom det funnits ett stort glapp mellan utbildningsmaterialet och verkligheten.

– Istället för att går från statiska bilder och föreläsningssalar direkt ut till en ubåt och verkligheten så kan de nu med vårt system komma mycket närmare hur det faktiskt kommer att vara ute i fältet redan under utbildningen. Vilket både sparar tid och pengar, säger Johan Gustafsson.

För mer information: 

Anders Hedberg Magnusson, medieansvarig MuchDifferent, 018-470 87 30
anders.hedberg.magnusson@muchdifferent.com

MuchDifferent.com

MuchDifferent är en förening ägnad åt utveckling av högteknologiska lösningar, bland annat för spelindustrin och signalanalys. Föreningen ägs helt och hållet av medlemmarna.