Moderata Ungdomsförbundet, MUF

MUF kräver kortare mandatperioder

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 08:15 CET

Moderata Ungdomsförbundet presenterar rapporten ”Ungas möjlighet till politiskt engagemang” under Nya Moderaternas Sverigemöte, som är under helgen den 16-17 mars 2012 i Örebro. Rapporten i sin helhet finns att få vid Moderata Ungdomsförbundets monter under helgen samt på MUF.se.

-    Rapporten belyser några av de barriärer som kan försvåra för unga människor att engagera sig politiskt och vår förhoppning är att bidra till en förbättring. Vi har lyft fram några åtgärder som måste genomföras för att förenkla för att unga ska kunna ta på sig politiska förtroendeuppdrag, säger Katja Isacsson, 2:e vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet.

-    Idag är det en marginell del av de förtroendevalda i kommuner och landsting som är under 30 år. Med fler unga i politiken så ökar jämställdheten, ger en naturlig återväxt och med fler yngre i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige ökar även intresset hos unga. Med kortare mandatperioder, på ett eller två år i våra nämnder och styrelser kan vi skapa en bättre rörlighet. Möten bör också förläggas på kvällarna istället för under dagen. Vi måste göra det enklare för unga att vara engagerade politiskt och detta är några av lösningarna, avslutar Katja Isacsson.


Rapporten finns på MUF.se, bifogad i pressmeddelandet och i Moderata Ungdomsförbundets monter under Sverigemötet.

Kontakt:

Joakim Liljeberg
0736 82 81 52
joakim.liljeberg@moderat.se

Pressekreterare Moderata Ungdomsförbundet

Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund med nästan 12 000 medlemmar.

Vår viktigaste idé är den om individens frihet. Varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv, och att bli respekterad för sina val. Det är en idé med stor inneboende kraft. Uttryckt i människors ord och handlingar har den fått diktaturer på fall och Berlinmurar att rämna.