Kemikalieklok AB

Mullsjö kommun satsar på kemikaliekloka förskolor

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2017 09:09 CEST

Regeringen har valt att prioritera arbetet med att göra våra förskolor giftfria. De belyser ett problem med leksaker, möbler och kökstillbehör som innehåller farliga kemikalier i kombination med barns utsatthet som deras mottagliga och växande kroppar utgör. Regeringen skriver: ”Barn är särskilt känsliga och de har rätt att växa upp i en giftfri miljö”1. En studie utförd vid Stockholms universitet visade att förskolor har högre halter av farliga kemikalier än andra vardagsmiljöer som bilar, kontor och hem2.

Mullsjö Kommun har under våren gjort ett omfattande arbete med att rensa ut gamla leksaker på förskolorna med hjälp av Jönköpingsbaserade företaget Kemikalieklok. Alla 18 avdelningar på de sex förskolorna har besökts och man har under ledning av kemisten Therese Birath gjort en första utrensning. Man har framförallt fokuserat på mjukgjord plast som är äldre än 2008 då de kan innehålla förbjudna hormonstörande mjukgörare, pipmuggar och plastglas som kan innehålla den hormonstörande hårdgöraren BPA (bisfenol A) och kasserad vuxenelektronik då den innehåller bromerade flamskyddsmedel, ämnen som i sin struktur liknar PCB och kan vara både cancerframkallande och hormonstörande. Det finns ett tydligt behov av att ge stöd i utrensningen av olämpliga material och produkter på förskolan samt information för att skapa en långsiktigt giftfri förskolemiljö.

 http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:451881/FULLTEXT02

Föreläsning:

Inspirationsföreläsning -Kemikalieklok förskola

Onsdag 19 april 17.30-19.30

Aulan, Förskolan Skogsgläntan

Torestorpsleden 2

565 32 Mullsjö

Den 19 april bjuds all förskolepersonal in till en fängslande föreläsning som öppnar ögonen för kemikaliesamhället vi lever i. Deltagarna får grundläggande kunskap om kemikalier som omger oss och dess konsekvenser men framförallt konkreta tips och åtgärder som gör skillnad och är direkt applicerbara i förskolan!

-”Alla ska inte behöva vara kemister” berättar Therese Birath, föreläsare och grundare av Kemikalieklok.

Information om Kemikalieklok

Therese Birath, kemist och grundare av företaget, föreläser och utbildar i ämnet Giftfri förskola sedan 2014. Efterfrågan på utbildningar ökar i takt med att fler och fler förskolor och kommuner kommer igång med arbetet. Kemikalieklok har tagit fram ett utbildningspaket för kommuner som syftar till att ge tydliga resultat i verksamheterna. Mullsjö kommun har tagit del av första aktiviteten i det paketet och kompletterat med rensningsbesök.

Kemikalieklok är nominerade till Årets miljöpris 2017 i Jönköpings kommun samt till Årets acceleratorföretag av Nordic Startup Awards.

För ytterligare information

Mail: info@kemikalieklok.nu

Tel: 0707595896 Therese Birath, grundare Kemikalieklok

www.kemikalieklok.nu

Kontaktperson Mullsjö Kommun:

Jessica Åberg, förskolechef

jessica.aberg@mullsjo.se

0392-14094

070-3306449

Kemikalieklok brinner för alla barns rätt till giftfri lek. Vi är marinerade i kemikalier och konsekvenserna är allt från reproduktionsstörningar till koncentrationssvårigheter, cancer och fetma. Kemikaliekloks egen kemist föreläser på ett fängslande och coachande sätt om hur vi kan minimera exponeringen av farliga kemikalier i våra hem och förskolor. Företaget anlitas av såväl kommuner som enskilda verksamheter.