Multicom Security

Multicom Security Group tecknar mångmiljonavtal med norska polisen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 10:17 CEST

Den norska polisen har valt Multicom Security Group och dess norska dotterbolag Securinet som leverantör av ett nytt mobilt överfallslarm. Larmen är avsedda för personer med förhöjd hotbild och har både positionsbestämning och övervakad förbindelse till polisen. Kontraktet löper på tre år och värderas till 20-35 miljoner norska kronor.

- Det här är en prestigeorder för oss och en bekräftelse på att vi är ledande i Skandinavien inom helhetslösningar för övervakade larmförbindelser, säger Anders Leideman, koncernchef för Multicom Security Group.

Mobila överfallslarm är ett av flera grepp som den norska polisen tar i arbetet mot olaga hot. Den som lever under hot kan förses med en larmenhet som har en direkt och övervakad förbindelse med polisen - samtidigt som enhetens position kan presenteras i polisens kartsystem.

Larmenheten ska fungera som ett hjälpmedel i vardagen på liknande sätt som en mobiltelefon, men specialanpassad för ändamålet. Samtidigt har polisen ställt krav på att tekniken ska vara marknadsledande.

Avtalet har tecknats mellan Securinet och Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT) efter en offentlig upphandling. Fram till början av 2009 ska en test- och pilotperiod genomföras och därefter kommer de mobila överfallslarmen att levereras i större skala.


Om Multicom Security Group
Multicom Security Group är ledande inom övervakade larm och mobila datatjänster i Skandinavien. Vi har över 20 års erfarenhet och vänder oss till företag och organisationer som vill kunna skydda sin egendom och sina medarbetare eller som behöver en extremt pålitlig trådlös kommunikation. Multicom Security Group verkar i Sverige som Multicom Security AB där vi äger och driver Multicomnätet, ett övervakat fast larmnät, samt Mobitexnätet för mobil datakommunikation. I Norge verkar bolaget som Securinet AS. Mer information finns på www.multicomsecurity.com.


För mer information, kontakta:

Anders Leideman
Koncernchef, Multicom Security Group
+46 8 685 15 11
anders.leideman@multicomsecurity.se

Tom Caspersen
VD, Securinet
+47 460 10 100
tom.caspersen@securinet.no

Mikael Westmark
Presskontakt, Westmark Information
+46 8 522 378 01
mikael@westmark.se