RISE Research Institutes of Sweden AB

Multicore - strategisk utmaning och möjlighet

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 17:21 CEST

Swedish Multicore Initiative:

- Forskningscentrum
- Nationellt nätverk
- Internationellt nätverk

Den svenska programvaruintensiva industrin står inför sin största utmaning någonsin. Vi står inför ett paradigmskifte där vi ska gå från enkel till s k parallell programvaruutveckling. Inom kort kommer programvaran behöva vara parallell för att kunna dra nytta av den ständigt ökande prestandan i moderna datorer. Det kommer att behövas programutvecklare som kan parallell programmering. Enligt uppskattningar har inte ens 1 % av programutvecklarna i Sverige denna kunskap idag. Det kommer också att behövas nya metoder och verktyg som effektivt stöder parallell programmering. Därför startar nu bl.a. SICS, KTH och Uppsala universitet tillsammans med Swedsoft och dess medlemsföretag "Swedish Multicore Inititative".

Det blir allt vanligare med processorer med flera kärnor, vilket väsentligen ökar datorns prestanda. Men än så länge är det få program som nyttjar denna möjlighet fullt ut. Mindre än en procent av programvarututvecklarna uppskattas vara kunniga i parallell programmering och det saknas bra metoder och verktyg.

Rektorn för Stanforduniversitetet, tillika datorpionjären John Hennessy säger "... when we start talking about parallelism and ease of use of truly parallel computers, we're talking about a problem that's as hard as any that computer science has faced. ... I would be panicked if I were in the industry."

Vi vet att utveckling av programvara för parallelldatorer bedöms vara 2-3 gånger dyrare än för dagens datorer. Samtidigt är är parallel programmering ett sätt att utnyttja prestandan. För företag som Ericsson som enligt egen utsaga lägger 80 % av utvecklingsbudgeten på programvara har utvecklingen mot parallell programvara högsta prioritet.

- Vi är beroende av att forskningssamfundet samarbetar med oss och varandra för att ta fram kostnadseffektiva lösningar för att programmera parallellt. Parallell programmering ligger högt på prioriteringslistan inom SW research, säger Anders Caspár, direktör för Ericsson SW research.

Swedish Multicore Initiative

SICS, KTH och Uppsala Universitet tar nu, tillsammans med övriga akademiska partner Chalmers, Blekinge tekniska högskola samt Mälardalens högskols samt Swedsoft och dess medlemsföretag, ett gemensamt initiativ till en svensk strategisk satsning på programvara för multicore.

- Vi etablerar ett internationellt konkurrenskraftigt forskningscentrum i Multicore Computing med SICS som värdorganisation tillsammans med KTH och Uppsala Universitet.

- Vi skapar ett nationellt nätverk av forskargrupper och programvaruintensiva företag, för att bygga upp en kritisk massa av expertis och verksamhet över hela Sverige.

- Vi satsar på internationella samarbeten inom Europaprogrammen och med utvalda internationella forskningscentra i hela världen.

Initiativtagarna söker nu aktiv medverkan och stöd från den svenska programvaruintensiva systemindustrin och strategisk finansiering från nationella och internationella forskningsfinansiärer.

Som en aktivitet inom ramen för initiativet anordnas den 11-12 september Multicore Days i Kista med ett flertal namnkunniga talare på listan. Från Sverige kommer bland annat Professor Per Stenström från Chalmers och Professor Erik Hagersten från Uppsala universitet som leder var sitt bolag inom multicoreteknologi. Dessutom har initiativet attraherat tre viktiga pionjärer inom Multicoreteknologin. Professor Kunle Olukotun från Stanford University ligger bakom flera kommersiella multicoreprojekt och leder Stanford Pervasive Parallelism Laboratory. Professor Anant Agarwal från MIT är även grundare och ledare för Tilera som lanserat en processor med 64 kärnor för inbyggda system. Slutligen kommer även Professor David Padua från University of Illinois at Urbana-Champaign som är världsledande forskare inom området automatparallellisering av programvara.

Läs mer om Multicore Days och möjlighet till anmälan på http://www.sics.se/multicore.

Bakgrund

Bakgrunden till utvecklingen ligger i fysikaliska begränsningar som omöjliggör en fortsatt ökning av prestandan i enskilda mikroprocessorer i datorer. Elektronikindustrin erbjuder istället ökad prestanda i form av multicoreprocessorer, kretsar med flera samverkande processorer (eng. cores). Antalet processorer per chip förväntas öka med ca 40 % per år i alla segment av datorbranschen. Det innebär 10-tals till 100-tals processorer per chip om fem år och 100-tals till 1000-tals processorer per chip om 10 år.

Kontakt

Professor Mats Brorsson, KTH
matsbror@kth.se
08-790 41 21

Christer Bengtsson, SICS och Swedsoft
christer@swedsoft.se
0708 - 78 78 78