Talent Sverige AB

Multikulturella team - de bästa eller de sämsta?

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2013 19:13 CET

Konsulter från Talent har nyligen genomfört ett internationellt teamcoachinguppdrag i mellanöstern. Kunden är en regional ledningsgrupp inom en ledande global telekomaktör och ledningsteamet består av 16 medlemmar av 11 olika nationaliteter. Talent har i detta uppdrag, med användande av metodik från sina båda internationella partners; Team Coaching International Inc. och Richard Lewis Communications Ltd., återigen kunnat konstatera att multikulturella team med rätt ledning är bland de mest framgångsrika. Under 12 månader har Talents konsulter följt, studerat, tränat och coachat denna mångkulturella ledningsgrupp såväl som team som i sina individuella ledarroller. Syftet har varit att öka transparens, tillit och effektivitet inom gruppen med målet att på bästa sätt nå regionens affärsmål. Talents process mäter utfallet av coaching och vi kan konstatera att ROI i många av mätpunkterna i snitt har varit 25% över den aktuella tiden. Parallella mätningar i projektet visar på att teamcoaching som metodik förutom tillväxt i positivitet och produktivitet inom teamet också har haft effekt på såväl affärsresultat som individuell ledarutveckling. HR direktören för regionen skriver i sin feedback rapport:


...it was indeed my privilege to have gone through this Team coahing experience with my team with your facilitation. I think the shift - in terms of the team spirit and camaraderie, over these months has been termendous to say the least. I have felt and seen the team members come together, open up and shre thier deeper feelings/emotions with each other. This to me is one big sign of success of your intervention.
So in brief I can say ’YOU MADE A BIG DIFFERENCE’. Thank you and congratulations for the success.

G.J HR Director 


Talent välkomnar nu nya kunder som är nyfikna på hur de kan lyckas nå sina mål som ett starkare team.

Talent Sverige AB - tar team och ledare vidare.

Vår världsledande metodik skapar uthålliga högpresterande team.

Coachingprocessen genererar i globalt perspektiv i snitt en ROI på 22-25% över 6 månader

Vårt coachnätverk täcker alla kontinenter och våra instrument finns på över 20 språk

Ni är de ni väntar på - vi visar hur ni når era mål.