Moderaterna

Multisjuka äldre har samma rättigheter som hjärtsjuka

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 00:00 CEST

- Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård ska ge alla patienter likvärdig vård, oavsett var i landet de befinner sig. Men hur kommer det sig att det saknas riktlinjer för omsorgen av patienter inom äldreomsorgen?

Pressmeddelande, 2003-05-26

Riksdagsledamot
Cristina Husmark Pehrsson
070 - 34 39 645


Multisjuka äldre har samma rättigheter som hjärtsjuka

- Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård ska ge alla patienter likvärdig vård, oavsett var i landet de befinner sig. Men hur kommer det sig att det saknas riktlinjer för omsorgen av patienter inom äldreomsorgen?

Den frågan ställde i dag Cristina Husmark Pehrsson, socialpolitisk talesman för moderaterna, till socialminister Lars Engqvist.

- Det är inte rimligt att kvaliteten inom äldreomsorgen varierar kraftigt mellan kommuner. Behovsbedömningarna grundar sig, till skillnad från i sjukvården, inte på vetenskapliga studier och alltför lite forskning bedrivs för att värdera behovet av olika insatser.

- Nationella riktlinjer för att bedöma vård- och omsorgsbehov och ett ekonomiskt styrsystem där pengarna följer den äldre och är anpassade till den äldres behov skulle garantera en likvärdig äldreomsorg i hela landet, säger Cristina Husmark Pehrsson.