Pharma Nord

Multivitaminer minskar stress och förbättrar humöret

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 09:56 CEST

Med tanke på komplexiteten i hjärnan har det hävdats att om en person har en subklinisk brist på mikronäringsämnen, d.v.s. innan synliga tecken på vitamin-och mineralbrist manifesteras, är det troligt att psykologiska parametrar kommer att vara de första att visa nyttan av ett vitamin- och mineraltillskott.

Två forskare från universitetet i Swansea, Wales, har genomfört en undersökning för att analysera data från åtta, dubbelblinda, placebokontrollerade studier i vilka totalt 1292 friska män och kvinnor ingick och som hade fått en variation av multivitamin-mineral-preparat innehållande minst fyra olika aktiva substanser. Studierna hade undersökt effekter på förhållanden såsom stress, milda psykiska symtom, ångest, depression, upprymdhet, energinivå, förvirring och vänlighet kontra fientlighet före och efter behandling. Kosttillskotten hade givits i minst 28 dagar.

Betydligt minskade risker
När forskarna tittade på studier om stress, visade det sig att de som fått tillskott hade 65% lägre risk att utveckla påfrestning jämfört med dem som fick placebo. Likaså var risken för att utveckla lindriga psykiska symtom 70% minskad, den var 68% lägre för ångest, och 73% för trötthet. Dessutom fanns det en 77% minskad risk för förvirring bland dem som fick tillskott.

Effekten av B-vitaminer är dosberoende, eftersom de största mängderna av vitamin B också gav de största förbättringarna enligt ovanstående villkor. Detta tyder också på att mängden homocystein i kroppen kan vara involverad i verkningsmekanismen.

Otillräckligt RDI (rekommenderat dagligt intag)?
Forskarna nämner exempel på hur tolkningen av RDI kan leda till en felaktig slutsats. Den vanligaste testen som används för att detektera kroppens nivå av vitamin B1 (tiamin) är att mäta enzymet transketolas i de röda blodkropparna. Dess utsöndring i urinen kan också användas för att ange näringsstatus. Men i en dubbelblind studie visades att tiamintillskott kunde höja stämningsläget trots att den vanliga metoden för mätning visade att intaget av vitamin B i testgruppen var tillräckligt. Likaså har förbättrad kognition och ökad tillväxt noterats med tiamin för barn vars dieter också gav den rekommenderade mängden. Sådana fynd stöder uppfattningen att RDI som ett mått på adekvat nutrition bör användas med stor försiktighet i förhållande till optimal funktion hos hjärnan.

Järnbrist
Järnbrist är vanlig i både industriländer och utvecklingsländer. Det uppskattas att omkring 20% av världens befolkning saknar tillräckliga nivåer av järn. När kroppen saknar järn riktas det bort från hjärnan för att vara en del av de röda blodkropparna. Därför kan kroppen sakna järn även om man inte ser någon järnbristanemi. Järnbrist orsakar trötthet, dåligt humör, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. I denna studie kom dock de mest betydande resultateten med tillskott utan järn.

Motverkar genetiska fel
Det är troligt att den optimala dosen av vitaminer och mineraler varierar från individ till individ. Medfödda metaboliska fel kan påverka hur vi reagerar på tillskott. En genomgång av 50 genetiska sjukdomar som involverar medfödda metaboliska fel visade att majoriteten av dessa kan korrigeras med vitamintillskott, eftersom de påverkar nivån av co-enzymer och ökar enzymaktiviteten.

Kvinnor, män och kosttillskott
I studien ingick fler män än kvinnor. En studie från England som inkluderade kvinnor mellan 19 och 34 år visar att på grund av skillnader i fysiologi och dieter har kvinnor ännu större nytta av kosttillskott i form av vitaminer och mineraler än män.

Forskarna drar slutsatsen att tills vi får ytterligare klargöranden om vilka ingredienser som gör vad - och i vilka doser – kan det vara oklokt att övertolka resultaten och anta att en förändring av kosten kommer att ha mer än en obetydlig inverkan på människor som inte har ett specifikt problem relaterat till deras humör.

Ref.
Long S-J, Benton D. Effects of Vitamin and Mineral Supplementation on Stress, Mild Psychiatric Symptoms, and Mood in Nonclinical Samples: A Meta-Analysis. Psychosomatic Medicine 2013;75:144-53.


Pharma Nord är ett av Europas ledande företag inom kosttillskott och naturläkemedel och läkemedel med naturligt ursprung. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför preparat med tonvikt på hög upptaglighet, säkerhet och dokumentation. Pharma Nords forskningsdatabas innehåller fler än 8 000 vetenskapliga studier, varav åtskilliga utförda på företagets egna preparat, vilket bildar ett fundament för produktutvecklingen.