Combined Excellence

Munkfors Sågar väljer Ninetech som Jeeves partner!

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 15:32 CEST

Munkfors Sågar, ledande tillverkare av verktyg för sågning och kapning väljer Ninetech som ny partner för sina Jeeves installationer inom koncernen. Avtalet avser support, förvaltning, förädling, IT strategi samt införandeprojekt avseende Jeeves 10.

Fakta Munkfors Sågar AB:
Munkforssågar är det ledande företaget kring utveckling av verktyg för sågning och kapning inom livsmedel och trä. Företaget grundades 1948 och omsätter ca 200 mkr med 170 anställda. Läs mer på www.munkforssagar.se

Fakta Ninetech:
Ninetech är ett kunskapsföretag inom IT med säte i Karlstad. Ninetech startade år 1993, omsätter ca 60 Mkr och sysselsätter ca 50 personer med kontor i Karlstad, Malmö, Stockholm och Oslo. Ninetech levererar helhetslösningar inom IT med fokus på affärsnytta. Ninetech är verksamma via sina marknadsområden, Systemutveckling & förvaltning, Infrastruktur, IT Styrning (via dotterbolaget Netgain), Affärslösningar, Drift och Support.


För mera information kontakta
Sven Wigh sven.wigh@ninetech.se ansvarig Affärslösningar Ninetech
Ulf Sandlund ulf.sandlund@ninetech.se VD Ninetech