BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Munkmoraprojektet i Värmdö – årets svenska brottsförebyggande projekt

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 19:00 CEST

I dag utsågs Munkmoraprojektet i Värmdö till att representera
Sverige i den europeiska tävlingen om bästa lokala
brottsförebyggande projekt. Slättaprojektet i Falun och Vägen ut
i Göteborg fick hedersomnämnande.

Projekten utsågs av en jury bestående av företrädare för
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), polisen, kommunerna och
Försäkringsförbundet.

Genom samverkan mellan den lokala hyresgästföreningen i Värmdö,
Verdandis lokalförening och en mängd andra aktörer har man
åstadkommit en positiv förändring i bostadsområdet Munkmora i Värmdö
kommun.

Juryns motivering
”Alltför ofta saknas det ett underifrånperspektiv i det
brottsförebyggande arbetet. Munkmoraprojektet på Värmdö är
ett bra exempel på hur ungdomar, boende och ideella föreningar kan få
göra sina röster hörda i arbetet för att minska brottsligheten och
öka tryggheten i ett område. Projektets insatser bygger på en
grundlig kartläggning där de boende har fått uttrycka de problem,
förtjänster och möjligheter som finns i det egna bostadsområdet.
Utifrån det har sedan ett flertal åtgärder genomförts som både har
haft en social och situationell inriktning. Många av insatserna
kännetecknas av ett stort mått av nytänkande. Flera av åtgärderna
bygger på ungdomars engagemang. Projektet har även ett
genusperspektiv, unga flickors situation har uppmärksammats vilket
har resulterat i konkreta verksamheter. Förutom att
Munkmoraprojektet har en gräsrotsförankring kännetecknas
satsningen även av en kraftfull lokal mobilisering från ledande
politiker och myndigheter, vilket sannolikt har bidragit till det
lyckade resultatet. Sedan projektet inleddes har den totala
brottsligheten i Munkmora sjunkit med 20 procent.”

Slättaprojektet i Falun startade år 2001 sedan det uppstått
problem med skadegörelse, inbrott och buskörning med mopeder. En
kartläggning visade att problemen främst berodde på en mindre grupp
ungdomar. Genom samverkan mellan många aktörer och genom fysiska
åtgärder i miljön och arbete med en gemensam värdegrund i skolan har
problemen minskat. En av de viktigare åtgärderna i projektet var att
skapa en gemensam mötesplats för pojkarna där de kunde odla sitt
intresse för mopeder. Vägen ut i Göteborg handlar om att ge
personer som har en bakgrund i kriminalitet och missbruk en chans att
bryta sin livstil genom att efter frigivning från fängelse erbjuda
dem arbete och gemenskap i ett arbetskooperativ.

Läs mer om den europeiska tävligen och om samtliga 12 projekt
(kontaktpersoner finns) som nominerades till tävlingen på www.bra.se

YTTERLIGARE INFORMATION Andreas Fahlén, BRÅ nås enklast genom
presstjänsten på tfn. 0704-193506. Det vinnande projektets
representanter är Fredrik Norvall från Värmdö kommun, tfn 08-570
13431 och Pär Margulies från Verdandi, tfn. 070-46 170 39. BRÅ kan
tyvärr inte garantera tillgängligheten eftersom de inte vet något om
resultaten i förväg.

1. Till Lokala råd: http://www2.bra.se/extra/page/
2. Ladda ner en skrift som beskriver de nominerade projekten: http://www.bra.se/extra/publication/?button_showpublication.326.=1


BRÅ, Box 1386, 111 93 Stockholm
http://www.bra.se