Munters AB

Munters först med policy för fungicidanvändning

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 13:23 CET

Efter Munters uppskattade fungicid- och mögelforum i Strängnäs har en policy tagits fram för all hantering av fungicider i verksamheten.

Munters Torkteknik genomförde ett Fungicid och Mögelforum i Strängnäs i april 2005.
Med på forumet var representanter från försäkringsbolag, byggbolag och fastighetsförvaltare.

Som särskilt inbjudna föredragshållare medverkade mögelkunniga både från Sverige och Norge, samt även Kemikalieinspektionen.

Som resultat av de två dagarna arbetade vi på MTT fram en policy för hur vi på Munters framöver kommer att hantera fungicider; en Fungicidpolicy.

Grundtanken med denna är att vi på ett snabbt sätt ändrar beteendet så att vi får bort all s.k. "slentrian"-användning av dessa medel. Eller som Martin Engman, teknisk chef MTT uttrycker det:
"Fungicidanvändning är ofta både meningslös och onödig. Hälsoriskerna med applicerad fungicid får ju inte överstiga riskerna med själva mögelskadan".

Från och med september 2005 kommer ingen av våra FUKTTEKNIKER att använda fungicider utan att det finns ett tydligt nedskrivet syfte vid varje tillfälle.
Vi hoppas att detta indirekt även påverkar våra beställare att tänka efter innan fungicider förordas av gammal vana.

Vill du ha MTT:s Fungicidpolicy så mailar du bara till martin.engman@munters.se