Munters AB

Munters förvärvar marknadsledande tillverkare av mobila värmare

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:12 CET

Munters förvärvar den europeiska marknadsledaren SIAL S.p.A. Företaget tillverkar mobila värmare till applikationer inom och industri, jorbruk samt kommersiella lokaler.

Företaget, som är lokaliserat i Mondoví, söder om Turin i Italien, tillverkar och säljer även evaporativa kylare och andra mindre produktlinjer. SIAL har ett starkt varumärke i Europa och har även distribution i USA och Kina. Prognostiserad omsättning för innevarande räkenskapsår är 24 miljoner EUR. Företaget har cirka 100 anställda.

Förvärvet stärker Munters position som marknadsledande leverantör av energi- och kostnadseffektiva lösningar för klimatkontroll.
-SIAL passar väl in i våra affärsområden HVAC och AgHort inom division HumiCool, säger Per Segerström, President Division HumiCool. -Förvärvet stödjer vår strategi att bli en totalleverantör inom klimatsystem till våra jordbrukskunder. Det breddar också vår distribution, vårt produktutbud samt vår expertis inom vår HVAC affär (evaporativa kylare, kylmedia, luftbefuktare, värmare) till våra kommersiella och industriella kunder, avslutar Per.

Många av kunderna till både Munters HumiCool och SIAL behöver lösningar för både värme och kyla, men säsongerna ligger olika i tid. HumiCools tillverkning och försäljning av klimatkontrollprodukter i Europa är placerad 80 km från SIAL. På sikt väntas betydande synergier inom distribution, administration och tillverkning. SIAL behåller sin nuvarande ledning.

Munters förvärvar 100% av aktierna i SIAL för 19,5 miljoner EUR kontant plus en tilläggsköpeskilling om högst 1,5 miljoner EUR, beroende på resultatet för räkenskapsåret 2006. Påverkan på Munters resultat per aktie väntas bli positiv 2007. Förvärvet förutsätter godkännande från den tyska konkurrensmyndigheten. Godkännande förväntas erhållas inom 30 dagar.

Sollentuna den 20 november 2006

Lars Engström
VD och Koncernchef


För mer information kontakta:
Lars Engström, CEO Tel: 08 626 63 03 Mob: 070 228 85 19
Jonas Samuelson, CFO Tel: 08 626 63 06 Mob: 070 626 63 79
Sören Sjöström, VP Corp. Communication Tel: 08 626 63 08 Mob: 070 600 22 44
Munters är världsledande inom fuktreglering med tjänster och produkter för vatten- och brandskadesanering samt avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i 30 länder. Koncernen har 3 449 anställda och en omsättning på 5 130 miljoner SEK. Munters är noterat på OMX nordiska börs.
För mer information se www.munters.com