Munters AB

Munters inbjuder till press- och analytikerträff

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 15:08 CEST

Munters AB inbjuder till en presentation och telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för första kvartalet 2009. Rapporten presenteras av CEO Lars Engström och CFO Martin Lindqvist, efter presentationen finns utrymme för frågor.

Datum: torsdagen den 23 februari 2009
Tid: 08.30-09.30 (frukost serveras från kl. 08.15)
Plats: Operakällaren, Karl XII:s Torg, Stockholm
Telefon: presentationen går samtidigt även att följa via telefon: 08-5352 6458, kod: 5476669

Vi ber dig bekräfta din medverkan senast tisdagen den 21 april till annika.koponen@munters.se eller per telefon 08-626 63 60.
Presentationen kommer att göras tillgänglig på vår webbplats www.munters.com under Investors/Rapportarkiv i tid till presentationen. I rapportarkivet på vår webbplats kommer en inspelning av telefonkonferensen att göras tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare information kontakta:

Lars Engström, Chief Executive Officer
Tel: 08-626 63 03
lars.engstrom@munters.se

Martin Lindqivst,CFO
Tel: 08-626 63 06
martin.lindqvist@munters.se

Denna information är sådan som Munters AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.00 den 14 april 2009.

Detta pressmeddelande finns även på www.munters.com.


Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsning baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 30 länder. Koncernen har drygt 4 100 anställda och en omsättning på cirka 6,5 miljarder SEK. Munters aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. För mer information se www.munters.com.