Munters AB

Munters nya eluppvärmda droppavskiljare för avskiljning av snö och is

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:47 CEST

Munters har utvecklat en ny droppavskiljare mot nedisning som på ett effektivt sätt eliminerar snö och regn i luftintag samt förhindrar att insugningsfilter täpps igen av isbildning.

Heated Snow and Droplet Separator DFM
Den nya modellen DFH är installationsklar och konstruerad för att kunna användas som luftintag i kyliga klimat och vid hög luftfuktighet, vilket gör den till den perfekta lösningen för marina applikationer.

Is kan blockera den öppna ytan i ett luftintag på bara 30 minuter. Detta leder till att luftintaget helt och hållet upphör att fungera. När snöpartiklar täpper igen ett filter uppstår ytterligare tryckförlust och luftvolymerna reduceras till kritiska nivåer. Risken är sedan stor att underhåll måste utföras innan luftintaget på nytt kan tas i bruk.

DFH-modellen består av två enheter: en droppavskiljande enhet och en styrenhet. Den droppavskiljande enheten är försedd med vertikala profiler på vilka uppvärmningsdon är anordnade. Snö- och regnpartiklar fångas upp på den uppvärmda ytan och smälter. De smälta partiklarna påverkas av gravitationen till att rinna nedåt, varpå de dräneras ut ur droppavskiljaren via ett uppvärmt utlopp. Styrenheten kommunicerar på ett sådant sätt att elektriciteten är påslagen endast när detta behövs. Beroende på i vilken applikation droppavskiljaren används kan kontrollenheten innefatta en integrerad FI-omkopplare, sensorer samt ytterligare elektriska komponenter.

Vid frågor kring dropp- och snöavskiljning, kontakta oss gärna på tel. 08-626 63 00 eller humicool.skandinavien@munters.se