Munters AB

Munters valberedning

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 12:49 CEST

I enlighet med beslut på Munters bolagsstämma har styrelsens ordförande uppmanat fem av de större aktieägarna att utse varsin ledamot som tillsammans med honom ska utgöra valberedning. Tredje AP fonden, som är den tredje största aktieägaren i Munters, har avböjt deltagande i valberedningen.Valberedningens uppgift är bl a att arbeta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvoden för beslut på den ordinarie bolagsstämman den 26 april 2006.

Valberedningen inför bolagsstämman utgörs av följande ledamöter:
Carl-Olof By, Industrivärden
Gustaf Douglas, Latour
Jan-Erik Erenius, AMF Pension
Cecilia Lager, SEB fonder
Jan Andersson, Robur fonder
Berthold Lindqvist, Styrelseordförande, Munters AB

Carl-Olof By blir valberedningens ordförande.

De aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta till valberedningen@munters.se eller till Valberedningen, Munters AB, Box 430, 191 24 Sollentuna.

Sollentuna den 24 oktober 2005


Lennart Evrell
Chief Executive Officer

För ytterligare information kontakta:
Lennart Evrell, CEO Tel: +46 8 626 63 03 Mob: +46 70 588 15 15
Bernt Ingman, CFO Tel: +46 8 626 63 06 Mob: +46 70 672 74 54
Sören Sjöström, VP Corporate Communication Tel: +46 8 626 63 08 Mob: +46 70 600 22 44


Munters är världsledande inom fuktreglering med tjänster och produkter för vatten- och brandskadesanering samt avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 25 länder i Europa, Americas och Asien. Koncernen har 3 064 anställda och en omsättning på 4 543 miljoner SEK. Munters är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
För mer information se www.munters.com