Vänsterpartiet

Muren mellan Israel och Palestina

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 16:05 CET

Sermin Özürküt, riksdagsledamot (v), ställer en fråga till
utrikesminister Laila Freivalds om Israels byggande av en mur i strid mot FN-resolution.

Den 21 oktober antog FN:s generalförsamling en resolution som krävde att
Israel ska stoppa bygget av den mur som man uppför på ockuperad
palestinsk mark samt att riva de delar som hittills byggts.

- Det är uppenbart att denna mur är ett flagrant brott mot folkrätten,
skriver Sermin Özürküt. Muren innebär att de israeliska myndigheterna
ytterligare drar åt den strypsnara som man redan har mot den palestinska
befolkningen på Västbanken och i Gaza.

Endast fyra stater, däribland USA och Israel, röstade emot antagandet av
FN-resolutionen. Efter antagandet av resolutionen förklarade Israel att
man skulle fortsätta att bygga färdigt muren.

Anledningen till att Israel, med sin utomordentligt dåliga ekonomi, kan
fortsätta att obstruera FN-beslut efter FN-beslut är naturligtvis att man
förlitar sig på USA:s stöd.

- För det palestinska folket innebär denna arrogans och förakt för
folkrätten svåra lidanden och till sist desperata aktioner.

- Sverige röstade i FN för resolutionen och ger bistånd till
palestinierna, men det borde finnas mer att göra till stöd för det
palestinska folket, säger Sermin Özürküt och frågar utrikesministern:

Vilka åtgärder tänker Laila Freivalds vidta i EU och andra
internationella organisationer mot staten Israels tilltagande arrogans
och förakt för folkrätten?

Mer information. Sermin Özürküt, tel. 070-481 02 20
Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se