Västerbottens museum

Museet förbereder expansion

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2010 15:05 CET

Västerbottens museums styrelse fattade idag beslut om den omställningsprocess som kommer att pågå 2011–2013 med anledning av att Bildmuseet lämnar Gammlia för Konstnärligt campus.

Under de kommande åren ska Västerbottens museum helt överta nuvarande Bildmuseets lokaler. Västerbottens museum äger lokalerna som Bildmuseet har varit inhyrda i sedan 1981 och våren 2012 kommer de för första gången att helt disponeras av Västerbottens museum själva, som då får 1 200 nya kvadratmetrar för utställningar och program.

– Det är en mycket spännande tid vi går till mötes på museet nu, säger Evert Gustafsson, ordförande i museets styrelse. Vi har stora behov av förnyelse och kommer äntligen att kunna genomföra flera viktiga förändringar.

De nuvarande två entréerna till museibyggnaderna kommer att bli en, placeringen och möjligheten med ett kafé ska utredas vidare liksom ytorna för en större museibutik. I utställningshallarna kommer konst och dokumentärfoto att prioriteras samt nya och bättre anpassade lokaler för barnverksamhet.

Redan har arbetet med att flytta stora delar av museets föremål påbörjats. Det är nya arkiv i Hörnefors som byggts om och klimatanpassats för museets samlingar av trä, bland annat. I och med detta frigörs föremålsmagasin på friluftsmuseiområdet vilka i sin tur kan användas i publik verksamhet i fortsättningen.

Personal

Även viktiga beslut om att förstärka på personalsidan fattades av museistyrelsen idag. Berättarantikvarietjänsten permanentas, liksom webbredaktörsfunktionen och en pedagogtjänst.

Samtliga förändringar har möjliggjorts av att Västerbottens läns landsting och Umeå kommun har ökat anslaget till museet med sammanlagt tio miljoner kronor fördelade på en treårsperiod.

För mer info:

Ordförande Everth Gustavsson, 070-522 72 05.

Västerbottens museum samlar, vårdar och visar delar av Västerbottens breda kulturarv. Våra profiler är dokumentärfoto med unika bildsamlingar av Sune Jonsson och Bertil Ekholtz m fl, samt berättande – vi uppmuntrar och inspirerar att traditionen med muntligt berättande ska leva vidare. Museet finns i Umeå och här avlöser aktuella utställningar varandra. Här finns också världens äldsta skida!