Umeå kommun

Museichef rekryterad för det Kvinnohistoriska museet i Umeå

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2013 16:04 CEST

Maria Perstedt har tillträtt tjänsten som museichef för Kvinnohistoriska museet vilket innebär att arbetet tar fart. Nytt är också att det upphandlats konsulter för inredning av museilokalerna. Konsulter blir Katapultkontoret.

–Det känns väldigt bra och tryggt att Maria blir vår museichef. Maria Perstedt är en person med gedigen erfarenhet inom museivärlden och har lämnat fantastiska spår efter sig i sitt tidigare arbete. Hon är också en person som vill och vågar ta sig an det här uppdraget, säger Tamara Spiric, ordförande, styrgruppen för Kvinnohistoriska museet.

20 år yrkeserfarenhet
Maria Perstedt är kulturhistoriker med 20 års yrkeserfarenhet från olika museer, som Sörmlands museum, Medicinhistoriska museet och Historiska museet. Närmast kommer hon från Dunkers kulturhus i Helsingborg där hon varit utställningschef. Maria Perstedt tillträdde sin tjänst som museichef för Kvinnohistoriskt museum den 9 september 2013.

–Det känns som att jag nu fått mitt drömjobb, och därtill i en stad som vågar och vill! Inrättandet av Kvinnohistoriskt museum är historiskt. Det är det allra första av sitt slag i Sverige och det är ett stort privilegium och en ära att bli dess första chef, säger Maria Perstedt, museichef, Kvinnohistoriska museet, Umeå kommun.

På gång i projektet
Katapultkontoret är upphandlade konsulter för inredningen av museet. Närmast blir det intensivt arbete med gestaltning av utställningslokalerna och ytorna för pedagogisk verksamhet.

–-Det är ungefär ett år kvar till vi ska slå upp dörrarna. Nu när vi har museichef på plats kommer projektet att ta fart. Sedan behöver en organisation för museet sättas, arbetet tillsammans med Katapultkontoret behöver startas upp och planering för kommande verksamhet intensifieras. Vi ser verkligen framemot att se organisationen förverkliga vår avsiktsförklaring för Kvinnohistoriskt museum. Det känns mycket spännande, säger Tamara Spiric.

–Det känns oerhört viktigt att vi bereder plats för dialog med feminister både i Umeå och i resten av Sverige. Deras tankar och idéer är viktiga för detta Sverigeunika museum som vi håller på att bygga upp, fortsätter Tamara Spiric.

–Förväntningarna på det nya museet är mycket stora – både mina egna och omvärldens – vilket utmanar. Så jag kan lugnt säga att uppdraget både stimulerar och skrämmer lite grann på samma gång. Med mig tar jag min långa erfarenhet av museer, utställningsproduktion och musei-pedagogik, kryddad med mitt passionerade engagemang för museers aktiva samhällsroll. Tillsammans med mina medarbetare vill jag skapa ett modigt, angeläget, roligt, utmanade och modernt museum för alla, säger Maria Perstedt.

Om kvinnohistoriska museet
Umeå kommunfullmäktige beslöt i november 2010 att ett nytt kvinnohistoriskt museum ska inrättas i Umeå. Museet blir Sveriges första som i sin verksamhet och sina utställningar helt fokuserar på kvinnors historia och har frågor om kön, makt, motstånd och möjligheter som genomgående perspektiv och analys.

Visionen lyder: ”Kvinnohistoriska museet ska genom att samla och lyfta fram okänd historia, förmedla ny kunskap och visa på alternativa perspektiv möjliggöra nya insikter och uppmuntra till handling. På så sätt blir museet en aktör för en jämställd fördelning av makt och inflytande och bidrar till att bryta de normer och strukturer som begränsar kvinnors och mäns livsval och möjligheter att delta i samhället på lika villkor.”

Målet är att museet ska locka en bred publik till sin verksamhet. Att allmänheten ska göra återkommande besök, både till utställningslokalerna och till museets digitala rum.

(Utdrag från avsiktsförklaringen)

Mer information:

Tamara Spiric (v)
kommunalråd samt ordförande i styrgruppen för Kvinnohistoriskt museum
Umeå kommun
090-16 11 80
070-277 19 89
tamara.spiric@umea.se

Maria Perstedt
museichef
Kvinnohistoriskt museum
Umeå kommun
072-5341053
maria.perstedt@umea.se

Andreas Lundgren (s)
medlem i styrgrupp
Kvinnohistoriskt museum
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Jenny Brantholm
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 27
070-456 34 35
jenny.brantholm@umea.se