Gotlands Museum

Museichef till Gotlands Museum

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 10:00 CEST

Efter 9 år som chef för Gotlands Museum lämnar Lars Sjösvärd sin post den sista februari 2017 då han går i pension. Nu går startskottet för rekryteringsprocessen av en ny museichef till denna spännande och kreativa arbetsplats.

Styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner ansvarar för rekryteringen och har utsett en rekryteringsgrupp bestående av ordförande Cecilia Schelin Seidegård, Meit Fohlin och Petter Rimfors.

-Vi ser fram emot en spännande rekrytering till en av de mest centrala positionerna inom kulturen på Gotland, säger styrelsens och rekryteringsgruppens ordförande Cecilia Schelin Seidegård.

Museichefen ansvarar inför Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse för den långsiktiga utvecklingen av Gotlands Museum med utgångspunkt i verksamhetsidé och visionen Museum för alla. Museichefen driver utvecklingsfrågor på en strategisk nivå. En viktig uppgift är att samverka med andra aktörer lokalt på Gotland, nationellt och internationellt. Museichefen är ytterst ansvarig för verksamhet, budget och ekonomi, personal och arbetsmiljö.

Sista dag för ansökan är den 30 juni 2016 med tillträde 1 mars 2017.

Gotlands Museum
Huvudman för Gotlands Museum är den ideella föreningen Gotlands Fornvänner med drygt 2 500 medlemmar. Gotlands Museum har till uppgift att bevara och på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra och utveckla Gotlands historia, konst samt natur- och kulturarv. Som ett av Sveriges länsmuseer stöttar vi andra aktörer inom kulturarvs- och museisektorn på Gotland. Gotlands Museum verkar också i internationella sammanhang bland annat genom nätverket Museums in the Baltic.

Under Gotlands Museums paraply finns det kulturhistoriska museet Gotlands Fornsal, Gotlands Konstmuseum, Magasin Visborg med cirka 500 000 föremål samt Swanströmska rummet - arkiv & bibliotek. På landsbygden ligger kulturreservatet Norrbys i Väte, museigårdarna Petes och Kattlunds samt Kapitelhusgården i Visby. Inom ramen för Gotlands Museum bedrivs även uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och kulturhistorisk naturvård samt förlag och museibutik. Gotlands Museum har som majoritetsägare också ett särskilt ansvar för Friluftsmuseet Bungemuseet AB.

Gotlands Museum omsatte nästan 39 Mkr under 2015. Av intäkterna är 50 % egenintäkter, såsom entréavgifter, försäljning, uppdragsverksamhet samt gåvor och sponsring. Övrig finansiering sker genom statliga och regionala medel främst genom Kultursamverkansmodellen.

Museet har drygt 50 anställda året runt och under högsäsong ytterligare cirka 20 anställda. Under 2015 hade museet inklusive Visbys ruiner 387 606 besökare varav cirka 78 500 var från den prioriterade målgruppen barn och unga. Gotlands Museum är det mest besökta regionala museet i Sverige och ett av de största besöksmålen på Gotland. Förra året blev Gotlands Museum utsett till det sjunde populäraste museet i Sverige på Tripadvisor.

För mer information om tjänsten och ansökan:
www.gotlandsmuseum.se/ledigajobb

Frågor besvaras av Föreningens styrelseordförande: 
Cecilia Schelin Seidegård på tel 070-533 66 05