Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Museidagar arrangeras i Umeå

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2019 15:14 CEST

Museidagar genomförs varje år i anslutning till årsmötet för Sveriges största museiförening, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam). Det är två dagar med tillfälle för medlemmar att delta, nätverka och besöka arbetslivsmuseer. Varje år träffas vi på en ny ort och 2019 är Museidagar förlagt i Umeå den 12 – 13 april. Vi besöker medlemsmuseerna Robertsfors Bruksmuseum med Bruksjärnväg, Vännäs Motormuseum och Olofsfors Bruksmuseum. Vi får även en presentation av Norrbyskärs museum samt Årets Arbetslivsmuseum 2019; The Glass Factory – Glasmuseet i Boda, som även de är medlemsmuseer. Värdmuseum är Kvinnohistoriskt museum. Västerbottens museum bidrar med två guider som är med vid bussutflykterna och så kommer Sven-Olof Edvinsson, ledamot i Västerbotten museum styrelse, att vara ordförande vid årsmötet. Antal deltagare: cirka 70 personer som representerar närmare 50 museer, myndigheter och organisationer från hela landet.

Fredag: Invigning av generaldirektör Staffan Forssell, prisutdelning, utflykt till medlemsmuseerna Robertsfors Bruksmuseum med Bruksjärnväg, Vännäs Motormuseum. På kvällen är det årsmöte.

Lördag: Besök på medlemsmuseet Olofsfors Bruk.

Plats för invigning: Kvinnohistoriskt museum, Umeå

Inviger: Staffan Forssell, generaldirektör Statens kulturråd

Presentation av Årets Arbetslivsmuseum 2019
Prisutdelning Årets Arbetsmyra 2019

Mer information och program hittar du här

Kontakt:
Lovisa Almborg, verksamhetsledare, ArbetSam, 011-23 17 30, 070-638 99 53 lovisa.almborg@arbetsam.com

Helena Törnqvist, arbetslivsintendent, Arbetets museum, 011-23 17 26, 070-846 08 11 helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se

Museidagar genom åren:

2018 Norrköping – invigning av Alice Bah Kuhnke, demokrati- och kulturminister

2017 Falun - invigning av Olof Lavesson, ordförande kulturutskottet

2016 Varberg - invigning av Anna Wallentheim, ledamot kulturutskottet

2015 Västerås - invigning av Gunilla Carlsson, vice ordf i kulturutskottet

2014 Linköping - invigning av Lars Amréus, riksantikvarie

2013 Kristianstad - invigning av Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister

2012 Göteborg - invigning av Kjell Nordström, ordf i regionfullmäktige VG-region

2011 Gävle - invigning av Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister 

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med omkring 580 arbetslivsmuseer anslutna. ArbetSam verkar för att synliggöra arbetslivsmuseerna och se till att en organisation kan föra deras talan. Genom föreningen fick arbetslivsmuseerna en röst som kunde nå fram till politiker och myndigheter.

ArbetSam är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Arbetar för att:

  • stärka arbetslivsmuseernas identitet
  • skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
  • samordna arbetet i gemensamma frågor
  • sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet
  • fördjupa kunskapen om det förgångna
  • för ökad beredskap inför framtidsfrågorna

ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping
011 - 23 17 30 eller 011- 23 17 36
www.arbetsam.com
www.facebook.com/ArbetSam
info@arbetsam.com