Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

​MUSEIGUIDE 2018 – EN VÄGVISARE TILL ARBETSLIVSMUSEER NÄRA DIG

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2018 09:42 CEST

Planera din "industrisemester" med hjälp av Museiguide 2018!

I april distribueras 2018 års Museiguide till turistbyråer och arbetslivsmuseer runt om i landet. Guiden innehåller information om 470 arbetslivsmuseer från Gällivare i norr till Trelleborg i söder.

Inför turistsäsongen 2018 har även appen utvecklats vidare. Appen heter ”Museiguide” och finns för de flesta moderna versioner av iOS och Android. Bakom Museiguide står Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Arbetets museum.

  • -Genom appen får Museiguiden en ny dimension. Du kan bland annat enkelt söka efter arbetslivsmuseum i olika län, och med hjälp av kartfunktionen kan du se arbetslivsmuseer i närheten av den plats där du befinner dig, berättar Helena Karlsson, kommunikationschef på Arbetets museum.

Intresset för Museiguiden och antalet medverkande arbetslivsmuseer har ökat sedan år 2003 då 20 000 Museiguider skickades ut och 63 museer medverkade.

  • -I år distribuerar vi 40 000 Museiguider till de flesta turistbyråerna och arbetslivsmuseerna runt om i landet. Vi ser att intresset stadigt ökar för den viktiga verksamhet som bedrivs på arbetslivsmuseerna när det gäller att förvalta vårt kulturarv. Genom Museiguiden gör vi vad vi kan för att lyfta fram detta och få fler att upptäcka alla dessa kulturskatter, berättar Lovisa Almborg, ArbetSam som drivit utvecklingen med Museiguiden.
  • Länk till ArbetSams hemsida med mer information.
  • Länk till Museiguide 2018 som pdf

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med omkring 570 arbetslivsmuseer anslutna.

ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och för att utgöra en organisation som för museernas talan.

ArbetSam är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktions- processer, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs.

I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Arbetar för att:

stärka arbetslivsmuseernas identitet

skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna

samordna arbetet i gemensamma frågor

sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet

fördjupa kunskapen om det förgångna

för ökad beredskap inför framtidsfrågorna

Arbetets museum 

Arbetets museum har det nationella uppdraget att utveckla museiverksamheten inom området arbete och arbetsliv. Arbetets museum ska dokumentera arbetet och berätta om arbetets historia. Arbetets museum ska också stötta och synliggöra landets cirka 1 500 arbetslivsmuseer.

Arbetets museum är en nyskapande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Vi vill hellre väcka frågor än ge enkla svar. Vi vill inspirera till egna tankar, funderingar och diskussioner. Vi vill också låta många olika röster komma till tals.