Region Blekinge

Musik i Blekinge kvar i nuvarande lokaler

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2013 14:03 CEST

Region Blekinges arbetsutskott har vid dagens sammanträde bland annat haft samråd kring Musik i Blekinges lokaler på Kungsplan i Karlskrona.

Det uppdrag som regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson gav till regiondirektör Anna-Lena Cederström om konsekvenser att behålla Musik i Blekinge i nuvarande lokaler redovisades.

Konsekvenserna att inte flytta Musik i Blekinge blir i sin helhet cirka 150 000 kronor dyrare och alla samordningsvinster nås inte. Utifrån dagens diskussion efter redovisningen hade arbetsutskottet inget att erinra mot att Musik i Blekinge sitter kvar i sina nuvarande lokaler.

– Vi står inför stora utmaningar och har många viktiga frågor att driva för länets utveckling, som exempelvis att få ner den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, arbeta med viktiga infrastrukturfrågor och bryta den negativa trenden när det gäller befolkningsutvecklingen. I detta sammanhang har denna fråga fått stora proportioner och det känns bra att nu kunna arbeta framåt, säger Christina Mattisson, ordförande i Region Blekinge.

– Det har varit väldigt stora diskussioner om var Musik i Blekinge ska lokaliseras, säger Anna-Lena- Cederström, regiondirektör i Region Blekinge. Efter dagens sammanträde öppnas nu möjligheten för att låta Musik i Blekinge sitta kvar i nuvarande lokaler. Jag kommer således att verka för detta.

För kommentarer:
Christina Mattisson, ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09
Anna-Lena Cederström, regiondirektör, Region Blekinge, 0455-30 50 01

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge 0455-30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument