Västra Götalandsregionen

Musik i Väst på Västsveriges största skolkonferens

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:02 CEST

Mötesplats Göteborg 31 oktober – 2 november

Attraktiv Skola – Mötesplats Göteborg den 31 oktober – 2 november på Svenska Mässan i Göteborg är Västsveriges största skolkonferens. Här arrangeras över 60 olika temaföreläsningar och lika många seminarier inom olika ämnesområden. Årets upplaga av Attraktiv Skola – Mötesplats Göteborg, den fjärde i ordningen, sker i samarbete med kulturinstitutioner i Västra Götaland. Musik i Väst är en av samarbetsparterna och arbetar för att sprida kunskap om och väcka inspiration för musik i undervisningen.

Musik i Väst arrangerar följande programpunkter på Attraktiv Skola – Mötesplats Göteborg:

Måndagen den 31 oktober kl 15.10–16.10: Alla har en sång i huv’et
Ett inspirationsseminarium med rytm, rörelse och sväng. Medverkande är gruppen Kåbra med Tobias Edvardson, Patrick Rydman och Cilla Klein från sångensemblen Amanda.

Onsdagen den 2 november kl 10.15–14.15: Rytm, rim och ramsor – Sikelej, sa kamelen
En föreläsning om barns språkutveckling. Här presenteras aktuella rön om hur lärare i förskolan kan stimulera barns skrivande och läsande. Deltagarna får också prova olika sånglekar.
Medverkande: Gunilla Sellersjö, dramapedagog, Susanne Lind, musiker och Göran Berg, musiker, Elisabeth Mellgren, fil dr vid Göteborgs universitet.

Musik i Väst medverkar även på mässans utställningsområde. För mer information om Attraktiv Skola – Mötesplats Göteborg se www.goteborg.se/skolutveckling

Musik i Väst är en musikinstitution med ett kulturpolitiskt uppdrag: att främja och förbättra musiklivet på alla områden och inom alla genrer i Västra Götalandsregionens 49 kommuner. Uppdraget kommer från Statens Kulturråd och Västra Götalandsregionen. Verksamheten är inte vinstdrivande utan finansieras med medel från region och stat. Fokus ligger alltid på kvalitet, inte kvantitet – men Musik i Väst är ändå regionens största musikproducent.

Musik i Västs hemsida: www.miv.se
Om Mötesplats Göteborg
http://www.goteborg.se/skolutveckling

Kontaktperson:
Birgitta Barrby
031 10 21 21
0703 49 21 69
birgitta.barrby@miv.se

___________________________
Musik i Väst
Box 3066
SE 400 10 GÖTEBORG

Huvudkontor: Vallgatan 38
tel: 031 10 21 00
fax: 031 10 21 01

e-post: info@miv.se
http://www.miv.se

org nr: 857205-4966