Arts & Hearts

Musikal möter hjärnforskning i satsning för att förebygga psykisk ohälsa hos unga

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2019 07:02 CET

Premiär den 22 mars: Den högaktuella musikalen Det syns inte om ungas mentala mående, sociala medier, prestationsångest och balansen mellan livet på och utanför skärmen, kombineras med kunskap om hjärnan i en unik föreställning på Scalateatern under våren. Den 16 mars utkommer även Sissela Nutleys bok “Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom” på Natur & Kultur som rör samma tema.

– Vi hade inte planerat för att musikalen Det syns inte skulle bli något mer än en välgörenhetsföreställning för Tjejzonen under hösten 2017. Men responsen vi fick från publiken visade att vi hade skapat något som verkligen behövs idag. När vi kan få folk att skratta, för att sedan känna att skrattet fastnar i halsen, då har vi något som verkligen berör, säger regissören och manusförfattaren Ulrika Larsson. 

Andelen unga med psykiska besvär har dubblerats de senaste tio åren enligt flera rapporter. Även om orsakerna inte är helt klarlagda så utpekas omgivningen och sättet vi lever på idag som förklaring.

– Av all forskning jag tagit del av om hjärnan och människans mående, så återkommer ofta det grundläggande behovet om att få känna gemenskap med andra. Musikalen utforskar vad som händer med den känslan när vi alltmer flyttar över våra relationer till digitala forum, säger hjärnforskaren Sissela Nutley, som även är manusförfattare till musikalen.

Kombinerar musikal och föreläsning

Efter en utveckling av konceptet till att kombinera kulturuttrycket med kunskapsförmedling om hjärnan, beviljades nyligen Arts & Hearts stöd från Allmänna Arvsfonden och verksamhetsstöd från Folkhälsomyndigheten för att nå ännu fler ungdomar, föräldrar och lärare. Musikalen kombineras nu med en kortare föreläsning om vad som händer i hjärnan när vi jämför oss med andra på sociala medier, när vi game:ar och hur den stadiga strömmen av information kan påverka vårt mentala mående. Tillsammans med sociala entreprenören Anni Grosse byggs nu en metod för att kunna angripa den nya tidens utmaningar med nya lösningar där kulturen används som en brygga mellan skola, kommun och näringsliv, samt som en konversationsstartare mellan vuxna och unga. 

– Kultur för att öppna våra hjärtan och kunskap för att hjälpa oss tänka om, säger Anni som också är producent.

Föreställning den 22 mars till 26 april

Föreställningen spelas på Scalateatern i Stockholm under perioden 22 mars till 26 april, 2019 och kan med subvention från Allmänna Arvsfonden ses för 80 kronor per person för alla under 26 år. Föreställningar spelas även kvällstid (19.00) den 1-2, samt 8-9 april. Biljetter finns på: http://www.scalateatern.se/forestallning/det-syns-inte-musikalen-som-skildrar-hur-vi-egentligen-mar/

I samband med detta kommer även boken Distraherad – hjärnan, skärmen och krafterna bakom (Sissela Nutley, utgiven i mars 2019 på förlaget Natur & Kultur) som riktar sig till vuxna och rör samma tema som musikalen lyfter.

Medverkande: Molly Nutley, Steve Kratz, Jessica Andersson, Marcus Nyström, Anni Grosse, Sigrid Anastasoglou, Maja Långbacka, Rebecca Nordström, Edwin Örtengren, Sofie Scott Robbert & Elvira Norbäck.

Regissör: Ulrika Larsson

Text och manus: Ulrika Larsson & Sissela Nutley

Musik: Sissela Nutley, Johan Lignell, Fredrik Hanefalk, Joe Kinosian & Anni Grosse.

Musikproduktion: Jon Eriksson

Digitalt: Alex Culafic

Läs mer om projektet: www.detsynsinte.se

Referenser: 

https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/darfor-okar-psykisk-ohalsa-bland-unga/

Arts & Hearts är en ideell förening som verkar för samhällsförändring genom scenkonst och grundades 2015.