Kungliga Musikaliska Akademien

Musikaliska akademien efterlyser konsekvensutredning från Musikverkets generaldirektör

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 09:30 CET

Musikaliska akademien efterlyser konsekvensutredning från Musikverkets generaldirektör

I en skrivelse till Statens Musikverk efterlyser Kungl. Musikaliska akademien en konsekvensanalys av neddragningarna inom Musik- och Teaterbiblioteket.

Akademien, som tidigare varit huvudman för biblioteket, ifrågasätter uttalandet att man kan uppnå de påstådda samordningsvinsterna genom att kraftigt minska bibliotekets personal.

Färre personer med specialkompetens ska nu utföra fler uppgifter än tidigare, samtidigt som verkets generaldirektör utlovar förbättrad service och bibehållna öppettider. En omöjlig ekvation om verket ska kunna leva upp till sin förordning att ”vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika samlingar och dokumentation av teaterns, dansens och musikens kulturarv.”

Skrivelsen i sin helhet finns att hämta på akademiens hemsida.

www.musakad.se


Kungl. Musikaliska Akademien stiftades 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktiv engagemang i dagens musikliv. Den har till uppgift att främja tonkonsten och musiklivet, främst inom utbildning, musikvetenskap och konstnärligt utvecklingsarbete. Akademien är också engagerad i den kulturpolitiska debatten.