Kungliga Musikaliska Akademien

Musikaliska akademien presenterar Levande Musikarv

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 09:09 CEST

INBJUDAN

Välkommen till presentation av samarbetsprojektet

LEVANDE MUSIKARV

Måndag 5 november kl 15.30

på Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, Stockholm

Program:

Kort presentation av projektet

Klingande musik ur projektet framförd av bland annat Tobias Ringborg, violin;

Cecilia Zilliacus, violin; Klas Gagge, cello och Bengt Forsberg, piano

Visning av databasen och de första notutgåvorna

Mingel med mousserande vin och tilltugg

o.s.a senast onsdag 31 oktober till ann-charlotte.hell@musakad.se

LEVANDE MUSIKARV

Syftet med Levande Musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklart del av konsertrepertoaren.

En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. Genom Levande Musikarv kommer musik från flera århundraden att väckas ur sin Törnrosasömn och fritt bli tillgänglig för musiker både i Sverige och utomlands.

Projektet löper över sex år och innehåller flera genomgripande åtgärder:

En omfattande databas med fyllig information om all oskyddad musik.

Utgivning av källkritiska digitala notutgåvor som kan laddas ner kostnadsfritt.

Texter på vetenskaplig nivå om tonsättare, verk och musikmiljöer.

Samarbete med musikvetenskapliga forskare.

Radioinspelningar

Levande Musikarv har initierats av Kungl. Musikaliska akademien och är ett samarbetsprojekt mellan akademien, Statens Musikverk, Musik- och Teaterbiblioteket, Svensk Musik, Sveriges Radio, Kungl. Vitterhetsakademien, Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse, Kulturdepartementet och Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Kungl. Musikaliska Akademien stiftades 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktiv engagemang i dagens musikliv. Den har till uppgift att främja tonkonsten och musiklivet, främst inom utbildning, musikvetenskap och konstnärligt utvecklingsarbete. Akademien är också engagerad i den kulturpolitiska debatten.