Riksförbundet Unga Musikanter

MusikRUM-festivalens körmästerskap - Anmälningstiden startar nu!

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 13:12 CEST

Tävlingens former:

Klasser:(5 olika kategorier)
Diskantkör           SA(T)B
1. 9-12 år                     ----
2. 13-16 år                  4. 13-16 år
3. 16-25 år                  5. 16-25 år

För att få tävla: Det ska finnas minst tre tävlande körer i varje klass. Om antalet körer understiger tre utgår klassen. Varje kör ska ha minst 10 deltagare.

Priser: I alla klasser: 1:a pris 3000 kr 2:a pris 1000 kr 3:e pris 500 kr
Tid: Tävlingen äger rum fredagen den 17 maj 2013.

Vinnaren koras under Välkomstkonserten 17 maj 2013 i Västerås Konserthus.

Genomförande sker i Växhusets Konsertsal (Viktor Larssons plats, Västerås)

Juryn består av kvalificerade körledare och pedagoger. Juryns och tävlingskommitténs beslut kan ej överklagas.

Repertoaren bör bestå av musik från minst två olika genrer eller epoker och programmet ska vara mellan 10-15 minuter. Kategori 2-5 ska sjunga ett stycke a cappella (utan ackompanjemang).

 Bedömning: • Musikaliskt uttryck • Intonation • Klang • Rytmisk förmåga • Sceniskt uttryck

 Det brukar vara omkring 10 körer som tävlar och vi hoppas på ännu större uppslutning i vår.

Vid frågor: festival@rum.se Tävlingsgeneral: Kella Næslund 070-603 57 96

Karin Heintz projektledare MusikRUM 2013 076-569 42 70

MusikRUM Västerås ”ung festival med glimten i örat” är en nationell musik- och kulturfestival för barn och ungdomar. Festivalen arrangeras av RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) och anordnas från 2009 i Västerås.

Festivalen är öppen för alla musik- och kulturintresserade ungdomar oavsett genre. Vi fokuserar främst på ungdomar som är elever på en musik- eller kulturskola runt om i landet, men alla är välkomna att delta.

Festivalen riktar sig framförallt till ungdomar mellan 7-25 år.

Festivalen är helt alkohol- och drogfri.
Det brukar komma mellan 1500-3000 deltagare varje år. Besöksantalet på festivalen brukar uppskattas till ca 15 000.