Riksförbundet Unga Musikanter

MusikRUM i Västerås har fått stipendium

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 11:05 CET

Att festivalen fått stipendiet betyder att MusikRUM på ett konstruktivt sätt bidrar till barn-och ungdomars välbefinnande i Sverige. Det är vi mycket stolta över.
Stipendiet ska användas till marknadsföring av festivalen och stipendieutdelning kommer att ske någon gång under festivalen.

För mer information: festival@rum.se

 

RUM för Sveriges framtida musikanter

Riksförbundet Unga Musikanter är landets tredje största ungdomsförbund med ca 500 medlemsföreningar i hela landet.

RUM skapar förutsättningar för unga musikanter och alla andra musik- och kulturskoleelever att fortsätta utveckla sitt intresse och sin förmåga.

Det gör vi med en bred kursverksamhet över hela landet, med vår egen festival, MusikRUM Västerås, och genom att ge stöd åt våra medlemsföreningars egen verksamhet.

Vi samverkar även med flera länsmusikorganisationer i landet samt med många kulturskolor. Vi skapar också opinion för den musikaliska återväxten efter år av nedskärningar i musikskolorna på många håll.