Nordic School of Public Health NHV

Musikterapi i vården ökar livskvaliteten

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 10:39 CET

GÖTEBORG, 20 februari 2013. Efter 35 år som musikterapeut kan Anci Sandell nu presentera forskningsresultat som visar att de terapimetoder hon använder ökar livskvaliteten hos personer som behandlas för svåra medicinska eller psykosociala tillstånd. Den 22 februari lägger hon fram sin doktorsavhandling ”Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv
musikterapi” vid Nordic School of Public Health NHV.

Det är sedan tidigare känt att musik och sång kan leda till minskade nivåer av stresshormoner hos barn, att personer som drabbats av stroke oftare har lättare att uttrycka sig med sång än i tal, samt att musik med tydlig puls underlättar för Parkinsonpatienter att röra sig. Ny forskning visar nu att ett metodiskt användande av musik i behandlande syfte kan fylla en lindrande funktion vid betungande medicinska behandlingar och verka identitetsstärkande hos ungdomar med svåra psykosociala problem.

Anci Sandell har undersökt effekterna av musikterapi hos patienter som genomgår sjukhusbehandling för psykiatriska dysfunktioner, cancer eller dialys. Hon har även specialstuderat terapins inverkan på
cancersjuka barn och på ungdomar med svåra psykosociala problem. Musikterapin har integrerats i den övriga behandlingen och skett i nära samspel mellan terapeut och patient. Terapin har individanpassats och innefattat förinspelad och improviserad musik, men även inslag av målade bilder och texter.

Studierna bekräftade musikterapins positiva effekter på upplevd livskvalitet och gav värdefulla kunskaper om hur terapin behöver anpassas till respektive målgrupp. Baserat på forskningsresultaten kan terapiarbetet i framtiden struktureras och anpassas bättre till olika målgrupper och till den enskilda patientens eller klientens behov.

”Att musikterapi visat sig ha så positiva effekter är egentligen inte överraskande. Musik kan sänka pulsen, blodtrycket, nivåerna av stresshormoner och förbättra andningen”, förklarar Anci Sandell. ”Musik har använts som en läkande kraft sedan antiken, men är en underutnyttjad behandlingsmetod i den moderna vården. Jag hoppas att mina forskningsresultat ska bidra till att musikterapi kommer spela en betydligt viktigare roll framöver.”
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Anci Sandell, Fil.mag., Musikterapeut
Telefon: 0707-26 97 81,
e-post: anci@sandell.nu

Jenny Haagman Edwards, NHV
Telefon: 031-69 39 62,
e-post: jenny.h.edwards@nhv.se

Louise Teurneau, NHV
Telefon: 031-69 39 84,
e-post: louise.teurneau@nhv.se

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Anci Sandell

Anci Sandell, fil.mag., har 35 års erfarenhet som musikterapeut. Hennes intresse för området väcktes när hon som ung och nyutbildad musiklärare arbetade med barn med autism och insåg att musiken hjälpte henne att nå barn som tidigare varit helt inneslutna i sig själva. Den 22 februari 2013 försvarar hon sin avhandling ”Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv musikterapi” vid Nordic School of Public Health NHV i Göteborg.


Om Nordic School of Public Health NHV

Nordic School of Public Health NHV lyder under Nordiska Ministerrådet och är en institution för högre utbildning och forskning inom folkhälsoområdet. NHV erbjuder kurser på avancerad nivå och på forskarnivå, för yrkesaktiva i Norden. Varje år utbildas ungefär 300 personer, varav cirka 50 är forskarstuderande och 150 masterstuderande, i folkhälsovetenskap vid NHV. Nordic School of Public Health NHV är beläget i Göteborg.

Titel: Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv musikterapi

Författare: Anci Sandell
Telefon: (+46) 0707-26 97 81 (mobil)
E-post: anci@sandell.nu

Huvudhandledare: Professor Anders Möller, Ersta Sköndal högskola, Sverige

Disputation: 22 februari 2013 kl.13.00

Adress: Fredrik Bloms väg 25, Nya Varvet, Göteborg

Avhandlingen kan beställas for 150 kr exklusive porto: kirsi.gomes@nhv.se

Om Nordic School of Public Health NHV

Nordic School of Public Health NHV lyder under Nordiska Ministerrådet och är en institution för högre utbildning och forskning inom folkhälsoområdet. NHV erbjuder kurser på avancerad nivå och på forskarnivå, för yrkesaktiva i Norden. Varje år utbildas ungefär 300 personer, varav cirka 50 är forskarstuderande och 150 masterstuderande, i folkhälsovetenskap vid NHV. Nordic School of Public Health NHV är beläget i Göteborg.