Sveriges unga muslimer

Muslimofobi: Vårt största hot sedan andra världskriget

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:39 CET

För 20 år sen gjorde Sveriges Unga Muslimer en prioriteringslista med utmaningar och för varje år hamnar islamofobi högre upp i den listan till att bli vår största utmaning idag. Rasism och rasistiska attityder mot muslimer är allt mer vanliga, accepterade och till och med motiverade idag.

Dagens unga är framtidens politiska ledare därför valde vi att utföra en förundersökning där vi kartlägger gymnasieelevernas attityder gentemot svenska muslimer. Undersökningen genomfördes i skolor med bra spridning i Stockholm, där ungefär 200 elever deltog i enkät undersökningen som bestod av fyra frågor:

1. Vad associerar du med ordet muslim?

2. Vilka stadsdelar associerar du med muslimer

3. Vilka yrken associerar du med muslimer

4. Vilken informationskälla använder du dig främst av för att lära dig mer ommuslimer

Resultatet var inte förvånande men definitivt oroväckande. Hela 82 procent av de tillfrågade eleverna associerar ordet muslim med negativa egenskaper. Dessa egenskaper är ord som terrorism, krig, ondska, förtryck och hat. På frågan om stadsdelar svarade 97 procent av de tillfrågade att muslimer associeras med stadsdelar som räknas till förorter. I den tredje frågan om vilka yrken muslimer associeras med svarade 41 procent att det handlar om yrken som är icke-kvalificerade. Här skrev eleverna att muslimer arbetar olagligt i form av svart jobb. 32 procent svarade att muslimer försörjer sig genom att vara yrkeskriminella. När eleverna blev tillfrågade om vad deras främsta informationskälla om Islam är svarade majoriteten med 38 procent att det är religionsundervisningen, följt av media som fick 23 procent.

Varje skola fick enkäten och en presentation av syftet och vikten av att genomföra denna undersökning. På en av skolorna hörde en av lärarna av sig och berättade det chockerande beskedet att elever vägrade att fylla i enkäten och bojkottade de just för att det är Sveriges Unga Muslimer som har framställt dem.

Att många unga i Sverige har föreställningar om Islam och muslimer är inte chockerande nyheter för oss som dagligen jobbar med dessa frågor. Dock blev vi oroade över att mycket av föreställningarna man har om muslimer kommer ifrån religionsundervisningen. Vi på Sveriges Unga Muslimer är oroade över utvecklingen som sker i samhället. Den negativa attityden man har mot svenska muslimer brukar resultera till rasism och diskriminering. Bland annat visar brottsförebyggande rådets (BRÅ) årliga rapporter att svenska muslimer är en särskild utsatt grupp som i stor utsträckning utsätts för hatbrott. Vi har även en empirisk forskning från staten som också visar på att en av orsakerna till varför arbetslösheten är så hög bland svenska muslimer är på grund av diskriminering på arbetsmarknaden.

Läroböckerna som ger denna negativa bild av svenska muslimer måste ses över och revideras eftersom föreställningarna om Islam och muslimer inte är unika för Sverige, då demoniseringen av muslimer har historiska drag. Den svenska skolan ska därmed inte upprätthålla och producera läroböcker som innehåller islamofobiska inslag. Som unga svenska muslimer lägger vi ett stort ansvar på utbildningsministeriet med Björklund i spetsen att förmedla en korrekt beskrivning av landets minoritetsgrupper.

Ökad rasism mot muslimer och andra grupper i samhället slår ut mot alla och inte bara minoritetsgrupperna, vilket vi har åskådat i Norge. Det är allas ansvar att tillsammans kämpa för alla människors lika rätt och värde, för att vi tillsammans ska känna trygghet och säkerhet i det land vi delar.