Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén

MUSLIMSKA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSKOMMITTÉN KRÄVER UTREDNING AV ANTIMUSLIMISMEN INOM POLISEN

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 17:30 CET

PRESSRELEASE                                                            2010-11-02

MMRK KRÄVER UTREDNING AV ANTIMUSLIMISMEN INOM POLISEN

Muslimska mänskliga rättighetskommittén fördömer helgens händelser där fyra svenska muslimer utpekats som terrorister av Göteborgspolisen och frihetsberövats under de mest brutala former. Vi kräver också en omfattande utredning som går till botten med antimuslimismen inom polis, rättsväsende och andra svenska myndigheter.

Den omfattande antimuslimismen i det mediala samtalet om muslimer som nu trängt sig in i politiken och institutionerna har lett till en straffrihetskultur där de mest flagranta övergrepp mot svenska muslimers mänskliga rättigheter väcker liten eller ingen indignation och inte leder till några påföljder för förövarna. I det senaste fallet har fyra svenska muslimer frihetsberövats av Göteborgspolisen under de mest brutala former framför deras skräckslagna barn på grund av ett så kallat terrorhot som bara ett par dagar senare visat sig vara helt substanslöst.

Det är nu fullständigt uppenbart att vi befinner oss på ett sluttande plan där muslimer i allt mindre grad omfattas av demokratiska fri- och rättigheter i Sverige. Allt mot en bakgrund av ett medialt och politiskt klimat där muslimer framställs som hotet inifrån mot demokrati, säkerhet och värdegrund. Parallellerna till 1930-talets Tyskland blir mer och mer tydliga. Precis som då har spärrarna släppt bland agendasättarna. På SVT-debatts hemsida använder idag Magnus Ranstorp ofattbart nog det polisiära fiaskot i Göteborg som en intäkt för att hotet om terrorism ”kryper närmare Sverige”. Ett fullständigt verklighetsfrånvänt resonemang men eftersom det pekar ut svenska muslimer som ett hot behåller Ranstorp både jobb och anseende och sannolikt stärker han sina chanser återigen anlitas av regeringen för att leda utredningar.

Istället för Magnus Ranstorps beställningsjobb som konstruerar svenska muslimer som hot kräver Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén istället att Fredrik Reinfeldts regering tillsätter en omfattande utredning för att kartlägga antimuslimismen i svenska myndigheter, till att börja med hos polisen och rättsväsendet men också i socialtjänsten, skolan och andra viktiga samhällsinstitutioner. Vi vill också att regeringen ser över lagstiftningen för att försäkra att kulturen av straffrihet för rättsövergrepp mot svenska muslimer motarbetas. Det här är inte första gången svenska muslimer grips under uppmärksammade former utpekade som terrorister för att efter långa häktningstider släppas då det visat sig att misstankarna varit helt grundlösa.

Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén uppmanar svenska muslimer, muslimska organisationer och andra anhängare av mänskliga rättigheter att stämma in bakom vårt krav på en utredning följd av åtgärder mot rättövergreppen mot svenska muslimer.

Vid frågor kontakta Fatima Doubakil på 073 5506883 eller fatima.doubakil@mmrk.org

www.mmrk.org