Fiskeriverket

Musselodling i skärgården ger bättre havsmiljö och ökad sysselsättning visar Fiskeriverkets utredning

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 10:42 CEST

I dag produceras årligen ca 1 500 ton musslor i Sverige och ca 700 000 ton i Europa. En ökad musselodling i Sverige om ca 60 000 ton skulle kunna ta upp ca 600 ton kväve ur haven under en 18 månaders period och avsevärt förbättra havsmiljön. En sådan produktion skulle kräva ett utrymme på ca 380 hektar utspritt längs västkusten, vilket motsvarar storleken på en enda jordbruksfastighet av lite större omfattning, enligt Fiskeriverkets utredning som nu överlämnats till regeringen.

Fiskeriverket har i ett regeringsuppdrag under hösten 2004 utrett hinder och möjligheter för en expansion av musselodlingsnäringen, särskilt mot bakgrund av musselodlingens positiva miljöeffekter.

Ökad musselodling i skärgården kan på ett naturligt sätt minska obalansen i haven. Förutom uppenbara miljövinster, skulle satsningar på musselodling även kunna leda till en ny skärgårdskultur med ökade sysselsättningsmöjligheter.

Musslor är ett mycket hälsosamt livsmedel med innehåll av omega 3-fettsyror. Dessutom är det en billig och resurssnål livsmedelsproduktion som inte kräver någon aktiv foderinsats eftersom musslorna lever av det som det finns gott om i haven. För europeiska konsumenter är blåmusslan en högt eftertraktad produkt och avsättningsmöjligheterna är goda inom unionen.

Ett av de största problemen med musslor för human konsumtion har hittills varit förekomsten av toxiner under vissa perioder på året. Med hjälp av forskningens framsteg och befintliga odlares kunskaper och erfarenheter har olika strategier och metoder utvecklats för att hantera detta problem och säkerställa livsmedelskvaliteten, anser man i utredningen.

Förutom ett pilotförsök i Lysekils kommun att använda musselodlingar som en form av kväveupptagningsstationer som ett komplement till ett konventionellt reningsverk, så pågår även intressanta försök med att framställa fodermjöl av musslorna och att använda restprodukterna vid hönsuppfödning eller för gödning inom jordbruket. Ett musselmjöl skulle i framtiden kanske kunna ersätta dagens användning av fiskmjöl framställt av vildfångad fisk, något som i dag är ifrågasatt på många håll i världen.

Länk till rapporten (pdf 247kB)

För ytterligare information kontakta Fiskeriverket, Göteborg

Staffan Larsson 031-743 04 11
Antonia Sanchez Hjortberg 031-743 03 68