Fortum Sverige AB

Mussla får ny chans

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 13:09 CEST

Den utrotningshotad flodpärlmusslan återinplanteras i östergötska Bulsjöån. Tack vare insatser bland annat för att öka öringsbeståndet är det nu möjligt för musslorna etablera sig på platsen.

I Östergötlands vet man att det finns flodpärlmusslor i tre vattendrag i länets södra del Svartån (Boxholm-Mjölby), Silverån (Ydre) och Bulsjöån (Ydre). Flodpärlmusslan har funnits på många fler platser tidigare, men försvunnit på grund av olika verksamheter med negativ miljöpåverkan. En sådan plats är sträckan mellan Sommen och Östersjön i Bulsjöåns nedersta lopp där skalfynd av flodpärlmussla påvisar ett tidigare livskraftigt bestånd.

- Att få tillbaka ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla är eftersträvansvärt både för artens egen skull och för dess roll som så kallad paraplyart. Finns flodpärlmusslan i en livskraftig population i ett vattendrag så är det ett tecken på ett väl fungerande ekosystem och att även många andra arter mår bra säger Tommy Karlson som är biolog på Länsstyrelsen i Östergötland.

Flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera lever i vattendrag med rent, klart och syrerikt vatten. Den är beroende av det finns lax eller öring i vattendraget eftersom musslans larver lever som parasiter på fiskens gälar. På grund av skogsbruk, försurning och vattenreglering har flodpärlmusslan minskat starkt under 1900-talet och är idag rödlistad som ”Starkt hotad”, och föremål för ett särskilt åtgärdsprogram.

För att snabbt och effektivt återskapa ett bestånd av flodpärlmussla och förbättra flodpärlmusslans situation i länet flyttar därför Länsstyrelsen Östergötland flodpärlmusslor från en plats längre upp i samma vattensystem, Bordsjöbäcken i Jönköpings län, till denna plats i Bulsjöån. Flytten finansieras av Fortums miljöfond, som får sina medel från Fortums försäljning av Bra miljömärkt el, och arbetet utförs av en av Sveriges främsta experter på musslor, Jakob Bergengren, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Flytten genomförs genom att ca 1000 levande musslor samlas in på av Länsstyrelsen i Jönköping utpekade sträckor i Bordsjöbäcken 11 juni. Musslorna transporteras sedan samma dag till sträckan mellan Sommen och Östersjön där de sätts ut på de sju stycken platser som bedömts vara lämpliga. För att kunna följa upp hur det går för musslorna i framtiden mäts och individmärks varje enskild mussla med ett nummer innan de sätts ut.


För ytterligare information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702-98 41 25

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt.Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.