Accenture AB

Mycket arbete kvar för att medborgare ska använda offentliga internettjänster, visar ny Accenturestudie

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 09:10 CEST

En majoritet av regelbundna internetanvändare använder myndigheters hemsidor främst för att söka information, i stället för att utnyttja olika tjänster som till exempel att lämna sin självdeklaration. Det visar en ny undersökning från Accenture. - Att investera mer i IT och teknik är inte det viktigaste för 24-timmarsmyndigheten. Nu gäller det istället att börja dra nytta av redan gjorda investeringar och få fler att använda det som redan finns, säger Annika Thunberg, ansvarig för offentlig sektor hos Accenture.

Studien "eGovernment Leadership: High Performance, Maximum Value" är en årlig global undersökning som presenteras för femte gången. För första gången deltar Sverige i studien, och hamnar på en delad fjärdeplats.

- Sverige har en hög mognadsgrad i sina offentliga internettjänster. Nästa steg är att få ut ett värde ur gjorda investeringar – såväl för medborgare och företag, men också internt inom förvaltningarna, säger Annika Thunberg.

I studien som omfattar 22 länder redovisas fem övergripande trender:

Efter en tid av kraftiga investeringar i offentliga internettjänster, går nu många länder in i en mognadsfas.
Länder som ligger i topp börjar se nyttan av gjorda investeringar. Man kan ge bättre service till lägre kostnad.
Att satsa på marknadsföring och olika incitament för att öka användandet blir allt viktigare.
Nästa steg för länder med en hög mognad är att skapa tjänster som samverkar. Integration mellan olika myndigheter samt mellan statlig, regional och kommunal förvaltning blir allt viktigare.
Intresset för att erbjuda individanpassade tjänster ökar. Genom att identifiera olika användare och arbeta med olika segment kan den service och information som man erbjuder bli mer träffsäker – och lättare att hitta.
Förutom att analysera mognadsgraden hos e-förvaltning i 22 länder har också en användarundersökning genomförts. Medborgare i 12 länder, däribland Sverige, har fått svara på frågor om sitt användande av offentliga internettjänster. Att spara tid och pengar är de främsta fördelarna, visar undersökningen. I Sverige uppgav 60 % av de tillfrågade att de i större utsträckning skulle använda sig av offentliga internettjänster om det sparade dem tid, och 48 % om det sparade dem pengar. I övriga länder var motsvarande siffra 75 % respektive 70 %.

- I Sverige har vi i utgångsläget en effektiv offentlig förvaltning jämfört med många andra länder, något som kanske kan förklara denna skillnad, säger Annika Thunberg. Det viktiga för Sveriges del är att olika förvaltningar förstår vad användare i form av medborgare och företag efterfrågar. Samt att använda olika incitament för att öka användandet och ändra invanda beteenden. 24-timmarsmyndigheten får inte heller bli ett separat spår, det är genom en bra integration i verksamheten och ett helhetstänk som bra service skapas på ett effektivt sätt, fortsätter Annika Thunberg.

För länder med ett utbrett användande av Internet (däribland Sverige) visar undersökningen följande huvudorsaker till att internetanvändare sällan eller aldrig nyttjar offentliga Internettjänster:

Svårigheter att hitta rätt sajt (22 %),
Det är lättare att sköta ärenden per telefon (20 %)
Det är lättare att sköta ärenden genom personlig kontakt (21%)
Oro för säkerhet över Internet (14%)
Oro för personlig integritet (15%)
Att e-förvaltning är här för att stanna bekräftas av undersökningen.

– Effektiva offentliga förvaltningar genomför det uppdrag man har och möter medborgare och företags förväntningar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Genom att integrera offentliga internettjänster i förvaltningens verksamhet och öka användandet, skapas en möjlighet att maximera värde, säger Annika Thunberg.

Om undersökningen
I Accentures undersökning har researchers i 22 utvalda länder använt sig av internet för att försöka utföra 206 olika tjänster och ärenden som typiskt bör tillhandahållas av främst myndigheter på nationell nivå. De 22 länderna var: Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Portugal, Singapore, Sydafrika, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland samt USA. De personer som deltog i arbetet har bedömt de olika internettjänsterna ur ett kvalitets- och mognadsperspektiv. Man har också tittat på i vilken grad man som medborgare eller företag kan hantera olika former av offentliga ärenden elektroniskt. Tjänster och ärenden som ingått i undersökningen fördelas över 12 områden: jordbruk, försvar, e-demokrati, utbildning, socialförvaltning, immigration, polis och domstolsväsendet, posten, inköp, olika former av regleringar och lagstiftning, delaktighet, skatt och tull samt transport.

I tillägg till bedömningen av e-förvaltningens mognadsgrad i olika länder, så har Accenture också gjort en kvantitativ undersökning av medborgares uppfattning och vana av att använda offentliga internettjänster. Medborgarundersökningen har genomförts av det oberoende marknadsundersökningsföretaget Lansdowne Market Research. Undersökningen genomfördes mellan den 5 och 23 januari, 2004 i 12 länder: Australien, Belgien, Frankrike, Italien, Irland, Kanada, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA. I varje land tillfrågades 400 vana internetanvändare (använder internet minst en gång i veckan).

Undersökningen genomfördes per telefon till slumpmässigt utvalda personer. Resultatet inkluderar enbart svar från vana internetanvändare. Undersökningen representerar därmed inte ett urval ur hela befolkningen med både internetanvändare och icke-användare.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Plyhr, marknadschef Accenture
Tel: +46 8 451 34 52. E-post: anna.plyhr@accenture.com

Annika Thunberg, ansvarig offentlig sektor, Accenture
Tel: +46 8 451 36 48. E-post: annika.thunberg@accenture.com

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag inom managementkonsulting, IT-tjänster och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att bli högpresterande organisationer. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser och teknologier för att hjälpa kunder förbättra sin förmåga och verksamhet. Med fler än 90 000 medarbetare i 48 länder genererade Accenture en omsättning på 11,8 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2003. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden