Skinnskattebergs kommun

Mycket god kvalitet på förskolan i Skinnskatteberg

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 17:23 CEST

Skinnskattebergs kommun är sedan två år tillbaka medlem i Kvalitetsnätverk Bergslagen. Syftet är att tillsammans med 10 andra kommuner jämföra kvalitet och kostnader för att kommunerna ska få bättre underlag till sitt förbättringsarbete. Vi har tidigare rapporterat om kommunens arbete med information och delaktighet, näringslivsarbete samt grundskola.

Den senaste undersökningen som blev klar i oktober gäller förskolan.

Skinnskattebergs förskoleverksamhet får mycket goda resultat i undersökningen. I den genomförda föräldraenkäten har Skinnskatteberg det bästa resultatet. I föräldrarnas helhetsbedömning av förskolan är 100 % nöjda. Även i de olika delarna av enkäten är föräldrarna mycket nöjda. Andel nöjda föräldrar angående bemötande är 100 %, flexibilitet/service
94 %, inflytande 99 %, information 94 %, synpunkter och klagomål 99 % och delaktighet kring barnens individuella utvecklingsplaner 57 %. Den sista siffran låter kanske inte hög men individuella utvecklingsplaner är ett ganska nytt begrepp inom förskolan och de flesta kommunerna ligger på betydligt lägre procenttal än så.

Skinnskatteberg är den kommun i nätverket som i förhållande till sin insats har högst andel specialpedagogik i förskolan, något som är en medveten kvalitetssatsning. Genom att ge personalen i förskolan kontinuerlig handledning och stöd säkras möjligheten att de barn som i perioder behöver extra stöd verkligen får det. Kommunen har dessutom den näst högsta andelen pedagogiskt utbildade medarbetare bland den ordinarie personalen i nätverket.

Kommunen får också goda resultat när det gäller den externa informationen. Hemsidan framhålls av nätverket som ett gott exempel i rapporten.

Vill du läsa mer kan du hämta hela rapporten här

"Kvalitet - och kostnadsjämförelse inom området Förskola 2005" (411 kb)
http://www.skinnskatteberg.se/utbildning/KR_forskola_2005.pdf

eller via kommunkansliet. Du kan också ta kontakt med kommunens representanter i nätverket, Måna Mattson, Lennart Nyman eller Majja Neverland.