Åklagarmyndigheten

Mycket goda verksamhetsresultat 2009

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 13:16 CET

Åklagarmyndighetens verksamhetsresultat förbättrades under 2009 inom samtliga områden som mäts och redovisas.

Antalet ärenden som kommer in från Polisen till Åklagarmyndigheten har under en rad av år ökat stadigt. Utvecklingen fortsatte även under 2009, men antalet ärenden som avslutats ökade ännu mer. Även lagföringsandelen ökade. Genomströmningstiderna, det vill säga den tid det tar från det att ett ärende kommer in till det att åklagaren fattat beslut, har minskat.

http://www.aklagare.se/sv/Media/Nyheter/Mycket-goda-verksamhetsresultat-2009/