Sigtuna kommun

Mycket höga halter av PCB i fisk från Oxundasjön i Sigtuna kommun

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 11:47 CEST

Vid en undersökning av potentiellt miljöstörande ämnen i Oxundaåsystemet, som delas mellan Sigtuna och Upplands Väsby kommuner, har det visat sig att undersökta abborrar och gäddor från Oxundasjön innehåller mycket höga halter PCB och Sigtuna kommun avråder därför från konsumtion av fisk från Oxundasjön.


Sigtuna kommun har i samråd med Upplands Väsby kommun låtit IVL; Svenska Miljöinstitutet, undersöka potentiellt miljöstörande ämnen i Oxundaåsystemet där Oxundasjön delas mellan Sigtuna kommun och Upplands Väsby kommun.
Undersökningen, som nu har presenterats, visar på mycket höga halter av PCB (polyklorerade bifenyler) i abborre och gädda från Oxundsajön.

Sigtuna kommun arbetar efter försiktighetsprincipen och vill därför avvaktan på ytterligare utredningar bestämt avråda från att konsumera fisk fångad i Oxundasjön. Något som också konfirmeras av Livsmedelsverket, som har samma uppfattning som Sigtuna kommun. 

- Vi tar inga risker med människors hälsa. Därför avråder vi från konsumtion av fisk från Oxundasjön i avvaktan på ytterligare svar på beställda undersökningar, säger Johan Stock, miljö- och hälsoskyddschef i Sigtuna kommun.

PCB:er är ett samlingsnamn på drygt 200 ämnen som har använts som industrikemikalier. Tidigare användes PCB i transformatorer, kondensatorer, färger samt i fogmassor. PCB har varit förbjudet i Sverige sedan 1970-talet. PCB:er är mycket stabila, fettlösliga, giftiga och ackumuleras i
näringskedjan. Det har visat sig kunna påverka immunförsvar, fortplantning och är cancerframkallande. Trots förbudet finns PCB kvar än idag på grund av dess svårnedbrytbara egenskaper.

Nya beställda undersökningar kommer att inrikta sig på insamling av sedimentprov från södra Fysingen, Oxundasjön vid utflödena av Verkaån respektive Väsbyån, Rosersbergsviken och ut mot Skarven samt insamla fisk från Rosersbergsviken. Utredningarna ska ligga till grund för bedömning av vilka åtgärder som kan vidtas.


För frågor vänligen kontakta:
Jan Franzén, kommunekolog Sigtuna kommun, tel: 070-420 04 28
Jörgen Johansson, chef miljö- och hälsoskyddsenheten Sigtuna kommun, tel: 073-661 04 39
Johan Dahlqvist, kommunikationschef Sigtuna kommun, tel: 073-666 33 40

Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har lite över 43 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city, blev årets företagarkommun 2012 och har nyligen utsetts till landets föreningsvänligaste kommun. 
För mer information: http://www.sigtuna.se