Landstinget i Östergötland

Mycket kan göras mot benskörhet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 10:38 CEST

Osteoporosdag arrangeras i Linköping

Osteoporos, det vill säga benskörhet, har blivit en ny folksjukdom; 75 procent av dem som drabbas är kvinnor och 25 procent är män.
– Det är mycket lidande, och till och med dödsfall, på grund av osteoporos. Men det går att förebygga och spara väldigt mycket lidande, säger Annelie Gröndahl, avdelningschef vid Vikbolandets vårdcentral.

Ett människoskelett byggs upp och förstärks fram till 20-årsåldern. Därefter börjar en långsam nedbrytning, som tar fart ordentligt vid 50-årsåldern. Hur snabbt nedbrytningen sker beror på en lång rad omständigheter, bland annat rökning, hur mycket kalk man får i sig, vilken motion skelettet får och vilka genetiska anlag som finns. En kraftig nedbrytning av skelettet ger upphov till osteoporos, som medför frakturer.

– Risken för en kvinna att någon gång i livet få en fraktur är 50 procent och för en man 25 procent, berättar Anneli Gröndahl.

Osteoporosdag i Linköping
Trots att osteoporos har blivit en folksjukdom är det i dag bara två vårdcentraler i Östergötland som särskilt arbetar med sjukdomen: Vikbolandet och Vadstena. Tidigare har dock flera andra vårdcentraler ingått i ett projekt. För att väcka ett större intresse för osteoporos inom primärvården i Östergötland arrangerar Allmänmedicinskt centrum en osteoporosdag i Linköping, torsdagen den 23 oktober. Initiativet kommer från Annelie Gröndahl:

– Det blir stora kostnader för samhället när människor drabbas av benskörhet i 50-60-årsåldern. Samtidigt är det oklart vem som ska ansvara för förebyggande insatser och behandlingar som är förknippade med osteoporos. Vad jag hoppas är att fler vårdcentraler vill komma igång och jobba med detta.

Viktigt med kalk och motion
Anneli Gröndahl menar att mjölk och ost är en av de enklaste förebyggande insatserna för äldre, och den som inte vill ha mjölkprodukter bör äta kalktabletter för att förhindra skelettets nedbrytning.

– Det går att behålla ett starkt skelett om man äter kalk och rör på sig ordentligt. Det krävs viktbelastande motion, till exempel promenader. Det hjälper inte att sitta på en cykel eller att simma, eftersom det inte är viktbelastande. Dessutom är det viktigt att äta D-vitamin.

Tyst sjukdom
Under osteoporosdagen föreläser bland andra distriktsläkaren Louise Backman-Rasmussen, Vikbolandets vårdcentral, om vad osteoporos är och hur typiska patientfall ser ut.

– Osteoporos är en tyst sjukdom, som få vet om att de har. Det är då viktigt för samhället och sjukvården att identifiera högriskpersonerna, för att så tidigt som möjligt sätta in förebyggande insatser.

– Vi kan till exempel titta på om personerna har en krokig bröstrygg. I så fall får de även en längdminskning, vilket är en varningssignal. Framför allt är det kvinnor över 70 år med tidigare fraktur, samt personer som kortisonbehandlas mer än tre månader, som är typiska högriskpersoner, menar Louise Backman-Rasmussen.