RISE Research Institutes of Sweden AB

Mycket lovande energisiffror från algodling

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 13:39 CET

I slutet av november presenterades de första övergripande resultaten från det tre år långa och SP-drivna testbäddsprojektet "Bäckhammars Algbruk". Till det mest positiva hör att en hektar algodling ger drygt fem gånger mer biomassa jämfört med raps. Mängden energi som algerna ger är drygt fyra gånger större än energin som krävs för odlingen. Mikroalger växer på rökgas och överskottsvärme från Nordic Papers massa- och pappersbruk.

– Målet med projektet är att ersätta fossila oljor med biooljor från alger, säger Niklas Strömberg, forskare på SP.

Produktionsmetoden som utvecklats på SP är unik. Odling, sedimentering och torkning av algerna utförs i ett steg med hjälp av solljus, rökgas och överskottsvärme.

– Konceptet bygger på principen för hur fossil olja en gång bildades. Det har visat sig vara mycket effektivt när det gäller energianvändning och arbetsinsats, säger Niklas Strömberg.

Projektet visar:

  • Hög avkastning; 1 hektar algodling motsvarar mer än 5 hektar raps på samma plats
  • Positiv energibalans; mer än 4 gånger mer energi ut än den energi som användes för att driva odlingen
  • Det går bra att använda koldioxid (rökgas) från tung industri för produktion av oljeprodukter
  • Algodling kan göras på obrukbar mark
  • Alger är Sveriges mest produktiva biomassa

Detaljer kommer att bli tillgängliga efter det att resultaten har externgranskats.

Mer att läsa finns på: http://paperprovince.com/news_type/sa-odlar-du-mikroalger-framgangsrikt/

För mer information, kontakta: Niklas Strömberg, SP, tel 010-516 51 68, Johan Engelbrektsson, SP, tel 010-516 58 62 eller Susanne Ekendahl, SP, tel 010-516 53 16

Bildtext:

Mikroalger växer på rökgas och överskottsvärme från Nordic Papers massa- och pappersbruk.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se