Naturvårdsverket

Mycket miljögifter i fet Östersjöfisk

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:29 CET

Trots att utsläppen av dioxiner har minskat sedan 1970-talet innehåller fet fisk från Östersjön fortfarande höga halter. Ett nytt forskningsprojekt, som leds från Umeå universitet har fått sex miljoner kronor av Naturvårdsverket för att under två år arbeta med att ta reda på varför.

Till feta fiskarna räknas bland annat de, vi snart hittar på våra julbord, strömming, lax och sill. Östersjöns feta fiskar har högre halter av dioxiner och flera andra organiska miljögifter än motsvarande arter från närliggande havsområden. Vad det beror på vet man idag mycket litet om. Därför beslutade sig Naturvårdsverket att utlysa ett forskningsprojekt som får ta sig an uppgiften att undersöka frågan.

 

 Projektet kommer att förhoppningsvis att bidra med värdefull kunskap som vi idag saknar. Vi behöver exempelvis få veta hur mycket av de dioxiner som vi i dag hittar i fisk kommer från ”gamla synder” och hur mycket som kan förklaras av långväga atmosfärstransport. Om vi kan öka vår förståelse av sådana processers betydelse kommer vi samtidigt att bli bättre på att ta fram rätt åtgärder, säger Niklas Johansson, handläggare på Naturvårdsverket.

Läs mer om dioxiner i fisk och sillgrissleägg

Läs mer i Havet 2009 – miljötillståndet i Svenska havsområden

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petra Wallberg, handläggare Havsmiljöenheten, 08-698 11 16, petra.wallberg@naturvardsverket.se

Niklas Johansson, handläggare Miljöeffektenheten, 08-698 14 38, niklas.johansson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef,  08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.