Saco

Mycket pengar, lite tillväxt, fel signaler

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 17:00 CET

- Var finns regeringens verkliga strategi för tillväxt? Det frågar sig SACO:s ordförande Anna Ekström efter dagens uppgörelse och höstens så kallade tillväxtsamtal.

Göran Persson lovade ett brett samråd om tillväxt, istället tycks vi ha fått en koalitionskohandel om mer AMS och mindre arbete.

Inte heller de så kallade tillväxtsamtalen har handlat särskilt mycket om tillväxt. Det är visserligen intressanta frågor som diskuteras men vi hade verkligen hoppats på mer.

Sverige behöver fler som arbetar och fler som arbetar smartare. Ett större arbetsutbud och en högre produktivitet är vägarna till tillväxt. Det är om dessa två grundläggande målsättningar samtal borde föras. Och det samtalet är en angelägenhet för fler än de som hittills varit inbjudna.

- Det finns goda idéer på många håll om hur vi kan få ökad tillväxt men dit hör inte friår i hela landet och nygamla AMS-åtgärder, så avslutar Anna Ekström sin kommentar.