Micropos Medical AB

Mycket positiv respons från utställning av RayPilot® på DEGRO kongressen i Wiesbaden

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 17:32 CEST

Micropos Medicals tyska distributör, Additec, har ställt ut RayPilot® systemet för förbättrad strålbehandling av prostatacancer på den tyska DEGRO-kongressen i Wiesbaden. Micropos deltog även med egen personal för att stödja distributörens arbete under mässdagarna.

I samband med kongressen hade även Universitetssjukhuset i Rostock gjort en poster där de presenterade deras första positiva respons och resultat från användningen av RayPilot® systemet.

Nedan följer Additecs pressmeddelande från kongressen och ännu längre ner finns en fritt översatt svensk variant.

Press release DEGRO 2011 in Wiesbaden

In May 2011, Micropos presented their unique Tumor Tracking System RayPilot® on the DEGRO-booth of additec, their distributor in Germany.

DEGRO (Deutsche Gesellschaft für Radiooncology) is the most important congress and trade show in Germany for the Radiation Therapy business. 3000 registered participants (Therapists, Physicist and Nurses) attended this meeting, exchanging ideas and listening to scientific lectures  on the latest technologies and advanced procedures in Radiation Diagnostics and Therapy. 

German has more than 350 RT sites (Universities, hospitals, private practices) serving a population of 82 Mio. inhabitants. The cancer rate is estimated 30%.

The interest in the RayPilot® system on the exhibition was enormous. Demonstrations have been made all the day long. Doctors, Physicists and Nurses were fascinated by the innovation, giving the unique opportunity to trace the position of the tumor realtime online during the radiation. 

On the additec booth, the University of Rostock, displayed a poster of their recent results with the RayPilot®. Since the beginning of 2011, Prostate Patients have been treated using the RayPilot® System. The head of the department, Professor Hildebrand, reported that the system was highly accepted by the treated patients. He has never experienced such a high interest before. The patients are proud to participate and contribute to the medical progress, “ and adore me for bringing such a high-end technology to Rostock” he said.

Översättning av pressmeddelande från Micropos tyska distributör Additec:

Pressmeddelande DEGRO 2011 i Wiesbaden

I maj 2011 ställde Micropos tyska distributör, Additec, ut det unika tumörpositioneringssystemet RayPilot® på DEGRO-kongressen.

DEGRO (Deutsche Gesellschaft für Radiooncology) är den viktigaste strålbehandlingskongressen i Tyskland inom radioterapi. 3000 registrerade delegater (terapeuter, fysiker och sjuksköterskor) deltog i mötet för att utbyta idéer och lyssna på vetenskapliga föreläsningar om den senaste tekniken och avancerade procedurer inom diagnostik och strålbehandling. 

Tyskland har mer än 350 strålbehandlingskliniker (på universitet, sjukhus och privata kliniker) som betjänar en befolkning på 82 miljoner invånare. Cancerincidenten i Tyskland uppgår till cirka 30%. 

Intresset för RayPilot® systemet på utställningen var enorm och man var upptagen med demonstrationer av systemet hela dagarna. Läkare, fysiker och sjuksköterskor fascineras av denna innovation, som ger en unik möjlighet att lägesbestämma cancertumören i realtid under strålbehandling. 

I Additecs monter visade universitetet i Rostock en poster med sina senaste resultat från deras användning av RayPilot®. Prostatapatienter har behandlats med RayPilot® systemet i Rostock sedan början av 2011. Klinikchefen, professor Hildebrand, rapporterade att systemet har tagits emot mycket väl av de behandlade patienterna. Han har aldrig upplevt ett så stort intresse från patienternas sida tidigare. - Patienterna är stolta över att delta och bidra till medicinska framsteg och uppskattar mig för att få en sådan avancerad teknik till Rostock säger han vidare.

För ytterligare information kontakta: 

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Ladda ner Pressmeddelandet som PDF

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.