Nibe AB

Mycket stark utveckling för NIBE

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 13:24 CET

I dagens delårsrapport för januari - september 2006 redovisar NIBE en mycket stark utveckling;
• omsättningen ökade med 26% till 3 337 Mkr (2 647 Mkr)
• resultatet efter finansnetto fördubblades till 326 Mkr (162 Mkr)
• vinsten per aktie uppgick till 2,43 kr (1,11 kr)
• tre förvärv i Danmark, Sverige och Tjeckien

- Den goda utvecklingen från första halvåret håller i sig och alla tre affärsområdena fortsätter
att ta marknadsandelar och uppvisar en organisk tillväxt runt 20%, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

- Ett mycket konkurrenskraftigt produktprogram, en kraftigt ökande internationalisering samt den förbättrade konjunkturen, höga energipriser och allmän oro för klimatförändringar, bidrar till den goda utvecklingen. Ökade marknadssatsningar som exempelvis TV-reklam för våra värmepumpar ger också goda resultat.

- När det gäller resultatutvecklingen vill vi gärna poängtera att vid en jämförelse med föregående år skall avsättningen till strukturreserv med 70 Mkr beaktas, vilket innebär att resultattillväxten exklusive denna avsättning är drygt 40%.

NIBE präglas av fortsatt stor framtidstro med ytterligare förvärv, nya produktionsanläggningar, nya produktprogram, marknadssatsningar och ett oförtrutet arbete med produktionsrationaliseringar.

- Årets första nio månader stärker vår bedömning i att NIBE kommer att ha en fortsatt god utveckling under 2006, säger Gerteric Lindquist.

Bästa hälsningar
NIBE Industrier AB


Benny Torstensson
Informationsansvarig

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71
NIBE Industrier AB med huvudkontor i Markaryd har i dagsläget 5 000 anställda och en årsomsättning
på 4,5 miljarder kr. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs (O-listan) sedan 1997.
NIBE Industrier består av tre affärsområden; Element, Villavärme och Brasvärme som samtliga arbetar med
utveckling, marknadsföring och produktion. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien, England och Kina med följande produktsortimentet:
NIBE Element: komponenter och system för elektrisk uppvärmning, huvudsakligen rörelement och folieelement.
NIBE Villavärme: värmepumpar, varmvattenberedare, villapannor och fjärrvärmeutrustning.
NIBE Brasvärme: braskaminer under varumärkena Handöl, Contura, Cronspisen, Roslagsspisen, Nord och Varde.