Umeå kommun

Mycket stort bostadsbyggande 2015

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 14:25 CET

Preliminära siffror över bostadsbyggandet under 2015 visar att omkring 1 260 nya bostäder färdigställdes i Umeå. Det är fler än på länge, och i år kan summan bli ännu högre.

Av dessa var ca 1 000 lägenheter i flerbostadshus och resterande 200 småhus. Ett 60-tal nya bostäder kom till genom om/tillbyggnader. Inte sedan i början av 1990-talet har det byggts så många nya bostäder i Umeå under ett år.
Byggandet har också varit väl fördelat i geografin samt i skilda upplåtelseformer, vilket är mycket positivt ur ett bostadsmarknadsperspektiv. Bostadsbyggandet kommer att vara fortsatt högt även de kommande åren, och bedömningen för 2016 ligger på närmare 1 400 nya bostäder.

Preliminära siffror för 2015
204 småhus
513 bostadsrätter
483 hyresrätter
63 lägenheter i ombyggnadsprojekt
Totalt 1 263

Bostadsbyggandet av flerbostadshus områdesvis
Sandåkern 378
Öbacka Strand 139
Tomtebo 191
Backen/Umedalen 80
Teg 81
Lilljansberget 46
Övriga områden 81

Mer information:

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
annalena.lofgren@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.