Fondbolagens förening

Mycket stort intresse för fonder även i maj

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 10:07 CEST

I maj uppgick det totala nettosparandet i fonder till 9,1 miljarder kronor. Insättningar gjordes främst i blandfonder, men också de övriga fondtyperna uppvisade nettoinflöden under månaden. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av maj till rekordhöga 2 289 miljarder kronor.

I maj var intresset för fonder fortsatt mycket stort, det totala nettosparadet uppgick under månaden till 9,1 miljarder kronor. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 6,2 miljarder och i aktiefonder nettosparades 1,2 miljarder. Även obligationsfonder (långa räntefonder) och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) hade nettoinsättningar på 0,7 miljarder kronor vardera.

Hittills under 2013 har totalt 46,3 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav 21,5 miljarder har placerats i aktiefonder.

Nettosparande i fonder maj 2013 

Aldrig tidigare har nysparandet varit så högt som 46 miljarder kronor under ett års första fem månader”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

”I maj var intresset störst för blandfonder, vilket visar att många önskar den extra riskspridning som dessa fonder ger. Fondspararna har hittills i år varit avvaktande till nysparande på tillväxtmarknader.

I maj var utvecklingen på aktiemarknaden fortsatt positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 2 procent.

Aktiefonder noterade i maj ett totalt nettoinflöde på 1,2 miljarder kronor. Störst insättningar gjordes i globalfonder och Nordamerikafonder, men även Sverigefonder uppvisade nettoinflöden under månaden. Däremot gjordes nettouttag från tillväxtmarknadsfonder, i synnerhet ifrån fonder som placerar i Östeuropa, samt från Asienfonder, Nordenfonder och fonder som placerar både i Sverige och globalt.

Hittills i år har aktiefonder uppvisat nettoinsättningar på totalt 21,5 miljarder. De största inflödena har tillfallit Sverigefonder, globalfonder och Nordamerikafonder.

Aktiefonder maj 2013 

Den totala fondförmögenheten ökade under maj med cirka 48 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 2 289 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 256 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

 Fondförmögenhet 130531 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson,Vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

>>Till statistiken 

Nettosparandet i fonder 2013, mdkr

 Nettosparandet i fonder 2013 tom maj

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M&G Investments, Max Matthiessen Värdepapper, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondkollen.se