Avalon Enterprise AB

Mycket stort intresse för genomfört sär­erbjudande

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 16:12 CET

Omkring 30 procents svarsfrekvens från de aktieägare som omfattades av bolagets nu avslutade särerbjudande – dvs ägare med ett innehav understigande 10.000 aktier.

När anmälningstiden gick ut den 20 oktober hade dessa aktieägare anmält att de önskade köpa sammanlagt 1.411.628 aktier för att nå upp till var sin hel börspost, medan 812.435 aktier lämnats till försäljning.

"- Det är mycket glädjande att konstatera en sådan stark respons från våra aktieägare, vilket ju visar att det finns ett intresse för bolaget och dess verksamhet. Vi hoppas att de aktieägare som valt att avyttra sina aktier alltjämt följer bolagets utveckling, och att vi någon gång i framtiden får glädjen att återse er på vår aktieägarlista," säger koncernchefen Peter Mattisson i en kommentar.